Archeologia - monografie, Sulechów
Strona główna |  Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie
Szukaj:
| Wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna Oferta Nowości Wydawnictwo Regulamin Kontakt
 

Archeologia - monografie » Sulechów

   
Kategorie
Sulechów 50,00zł

Badania archeologiczne na stanowiskach nr 10, 25, 26, 27, 28 w Sulechowie woj. lubuskie, tom I
Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, Zeszyt 6
Redakcja: Bartłomiej Gruszka, Alina Jaszewska i Sławomir Kałagate
Zielona Góra 2013
Format: A4
Okładka: miękka
Stron: 548
ISBN: 978-83-938557-2-8

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu projektu Oddziału Lubuskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych (2013).
Do sprzedaży przeznaczono egzemplarze dodrukowane z środków własnych.
Książka prezentuje wyniki ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w latach 2004-2005 na terenie przeznaczonym pod budowę obwodnicy Sulechowa w województwie lubuskim. Badania wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.
Badania przeprowadzono na siedmiu stanowiskach archeologicznych o łącznej powierzchni ponad 530 arów. Ze względu bogactwo materiału ich publikację podzielono na dwa tomy. Przedmiotem osobnej publikacji będą wyniki badań na stanowiskach nr 14 i 29.

Z recenzji dr hab. prof. UWr Krzysztofa Jaworskiego:
„(…) Przedstawiona mi do recenzji książka „Obwodnica Sulechowa, woj. lubuskie. Badania archeologiczne na stanowiskach 10, 25, 26, 27, 28. Tom I”, przygotowana pod redakcją Bartłomieja Gruszki, Aliny Jaszewskiej i Sławomira Kałagate, stanowi monografię naukową zespołu stanowisk archeologicznych (…) W pierwszym zdaniu swojej recenzji celowo użyłem sformułowania „przedłożona mi do recenzji książka jest monografią naukową”, nie zaś „monografią archeologiczną”, gdyż recenzowana praca stanowi przykład wzorcowej pracy o charakterze interdyscyplinarnym, w której realia archeologiczne wkomponowane zostały w szeroki kontekst przyrodniczy (m.in. warunki środowiskowe, podłoże geologiczne, świat roślinny). Może być ona przykładem dla wielu opracowań będących w zamyśle podsumowaniem prac o charakterze ratowniczym, które – jak się okazuje na podstawie recenzowanej książki – również mogą być przedstawione wielowątkowo i z zastosowaniem różnorodnych procedur badawczych. (…)”

Spis treści:
Alina Jaszewska, Sławomir Kałagate – Wstęp
Dariusz Ciszek – Główne cechy budowy geologicznej na stanowiskach archeologicznych Sulechów 10, 25, 26, 27 i 28

Sulechów, stan 10
Alina Jaszewska – Ślady osadnictwa ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 10 w Sulechowie
Alina Jaszewska – Ślady osadnictwa z okresu epoki brązu – wczesnej epoki żelaza na stanowisku 10 w Sulechowie
Alina Jaszewska, Piotr Wawrzyniak – Ślady osadnictwa kultury wielbarskiej na stanowisku 10 w Sulechowie
Ewa Pawlak, Paweł Pawlak – Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku 10 w Sulechowie
Aneks nr 1. Piotr Gunia – Badania petrograficzne wczesnośredniowiecznej ceramiki ze stanowiska 10 w Sulechowie
Sławomir Kałagate – Osadnictwo nowożytne na stanowisku 10 w Sulechowie
Piotr Gunia – Badania petrograficzne wczesnośredniowiecznej ceramiki ze stanowiska 10 w Sulechowie (Aneks 1)
Piotr Gunia – Badania geochemiczne wczesnośredniowiecznej ceramiki ze stanowiska 10 w Sulechowie

Sulechów, stan. 25
Bartłomiej Gruszka – Ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza na stanowisku 25 w Sulechowie
Sławomir Kałagate – Ślady osadnictwa nowożytnego na stanowisku 25 w Sulechowie

Sulechów, stan. 26
Bartłomiej Gruszka – Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku 26 w Sulechowie
Sławomir Kałagate – Ślady osadnictwa nowożytnego na stanowisku 26 w Sulechowie

Sulechów, stan 27
Mariusz Łesiuk – Osadnictwo nowożytne na stanowisku 27 w Sulechowie

Sulechów, stan. 28
Bartłomiej Gruszka – Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 28 w Sulechowie
Sławomir Kałagate – Ślady osadnictwa nowożytnego na stanowisku 28 w Sulechowie
Piotr Gunia – Wyniki badań petrograficznych wczesnośredniowiecznej ceramiki ze stanowiska 28 w Sulechowie (Aneks 1)
Piotr Gunia – Wyniki badań geochemicznych wczesnośredniowiecznej ceramiki ze stanowiska 28 w Sulechowie (Aneks 2)
Joanna Koszałka – Znaleziska roślinne z wczesnośredniowiecznej osady na stanowisku 28 w Sulechowie (Aneks 3)

Summary

Data dodania produktu do sklepu: 12/02/2021.
Recenzje
Produkty powiązane
AH8
AH8
35,00zł

Regulamin i RODO
Odstąpienie od umowy

Kontakt
email: sklep@wydawnictwofa.pl