Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 13

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 13

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 13 (2012)

Wydawca: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu

Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej

 

Format: A4

Okładka: Miękka

Stron: 288

ISBN 978-83-931388-2-1

ISSN 1734-4549

Więcej szczegółów


50,00 zł

WSA 13

5 dostępnych

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne są periodykiem naukowym, wydawanym od roku 1992 przez Oddział w Poznaniu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Jest to wydawnictwo recenzowane, ukazujące się w cyklu rocznym, od 2012 roku obecne na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

            Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne na bieżąco prezentują wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych w szeroko pojętej Wielkopolsce, zarówno w formie sprawozdań, jak również pełnych opracowań.

            Obecny – 13 tom Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych dedykowany jest prof. dr hab. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej, pierwszej Redaktor Naczelnej WSA, ku uczczeniu jej 80-tej rocznicy urodzin.

            Czytelnik znajdzie w nim jak zwykle omówienia najnowszych archeologicznych prac badawczych prowadzonych w Wielkopolsce, prezentujących całe spektrum chronologiczne od paleolitu po czasy nowożytne. Publikujemy również dwa artykuły poświęcone problemowi (od)budowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, stanowiące pisemną formę wystąpień wygłoszonych w ramach zorganizowanego przez Oddział SNAP w Poznaniu panelu dyskusyjnego p.t. ”Rekonstrukcje dawnych zabudowań w mieście – przykład poznańskiego Zamku na Górze Przemysła”.

 

SPIS TREŚCI:

 

Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin profesor Zofii Kurnatowskiej

 

Część 1 – Materiały i sprawozdania z badań terenowych

Ewa Pawlak, Piotr Wawrzyniak – Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku nr 6 (AZP 54-31/105) w miejscowości Kijewo, gm. Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie w 2011 roku

Marcin Krzepkowski, Adriana Romańska, Iwona Sobkowiak-Tabaka – Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Sobocie, stan. 20, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie

Jarosław Rola, Daniel Makowiecki – Depozyty akwatyczne wydobyte z dna jeziora Płotki koło Piły

Jakub Stępnik, Tomasz Stępnik – Sprawozdanie z badań archeologicznych cmentarza ciałopalnego kultury łużyckiej w miejscowości Palędzie, gm. Dopiewo, pow. poznański

Justyna Żychlińska, Ewa Witczak – Osada ludności kultury łużyckiej na stanowisku nr 2 w Ulimiu, gm. Deszczno, pow. gorzowski, woj. lubuskie

Magdalena Stasiak – Popielnice ze zniszczonego grobu kultury pomorskiej z Dzierzążenka-Lisiej Góry, stan. 9, gm. Złotów, pow. złotowski, woj. wielkopolskie

Anna Wrzesińska – Opracowanie antropologiczne ciałopalnych szczątków ludzkich z miejscowości Dzierzążenko-Lisia Góra, gm. Złotów, pow. złotowski, woj. wielkopolskie

Łukasz Kaczmarek – Zapinki brązowe ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Artur Sobucki – Osada kultury wielbarskiej w Mierzynie, stan. 37, gm. Międzychód, pow. loco, woj. wielkopolskie. Wstępne wyniki badań

Paulina Wesołowska – Osada ludności kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego w Gołkowie, stan. 12, gm. Słupca, pow. słupecki, woj. wielkopolskie

Paweł Pawlak – Pozostałości pradziejowego i wczesnośredniowiecznego osadnictwa odkryte w Kromolicach, stan. 19, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie

Paweł Pawlak – Wyniki badań na stanowisku nr 9 w Graboszewie, gm. Strzałkowo, pow. słupecki, woj. wielkopolskie w 2010 roku

Andrzej Kowalczyk Dariusz Paprocki – Relikty nowożytnego kompleksu młyńskiego w Raduszynie, gm. Murowana Goślina, pow. poznański

Magdalena Poklewska-Koziełł – Kafle z badań archeologicznych na terenie klasztoru cysterek w Owińskach, gm. Czerwonak, pow. poznański, woj. wielkopolskie

Zbigniew Woźniak – Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku nr 1 (A1- 16) w Brudnowie, gm. Waganiec, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie. Komunikat z badań

Andrzej Sikorski, Zbigniew Woźniak, Daniel Żychliński – Ślady produkcyjne na kaflu licowym z Brudnowa, stan. 1, gm. Waganiec, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie

Tomasz Stępnik – Studnie ze Stęszewa, pow. poznański. Przyczynek do badań nad okresem nowożytnym w Wielkopolsce

Andrzej Michałowski, Artur Rożański, Jacek Wierzbicki – Wstępne wyniki badań osad z okresu neolitu, przedrzymskiego i wczesnego średniowiecza w Grabkowie, stan. 7, gm. Kowal, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie

Ewa Pawlak, Piotr Wawrzyniak Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w miejscowościach Dąbrowa, gm. Dopiewo oraz Szczytniki i Kamionki, gm. Kornik, pow. poznański, woj. wielkopolskie w 2011 roku

Piotr Pachulski Robert Prawniczak Daniel Żychliński – Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w związku z budową obwodnicy miasta Mogilna, pow. loco, woj. kujawsko-pomorskie

 

Część 2 – Zamek królewski w Poznaniu w świetle rekonstrukcji dawnych zabudowań

Tomasz Olszacki – Średniowieczny zamek królewski w Poznaniu: perspektywy badań i możliwości interpretacji

Tomasz Ratajczak – Zamek Przemysła czy Gargamela? Uwagi na temat kontrowersyjnej budowy atrapy zabytku w Poznaniu

 

Część 3 – Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu

Henryk Machajewski – Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w 2011 roku

 

Część 4 – Varia

Marcin Bigos – Organizacja i kierownictwo w praktyce archeologicznej. Kilka uwag teoretycznych i praktycznychKoszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie