Ad Oderam fluvium. Księga dla Edwarda Dąbrowskiego

Ad Oderam fluvium. Księga dla Edwarda Dąbrowskiego

Ad Oderam fluvium.

Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego

Redakcja: Bartłomiej Gruszka

Zielona Góra 2008

 

Format: ~A4

Okładka: twarda

Stron: 593

ISBN: 978-83-921374-4-3

Więcej szczegółów


95,00 zł

Księga Dąbrowskiego

12 dostępnych

Publikacja dofinansowana przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze


Pomysł wydania Księgi zrodził się w Oddziale Lubuskim Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich wiosną 2007 roku. Pierwotnie chcieliśmy niniejszą publikacją uczcić jubileusz 60-lecia pracy archeologicznej Edwarda Dąbrowskiego - w 1948 roku bowiem, jeszcze jako student polonistyki, prowadził badania archeologiczne na Ostrowie Lednickim. Niestety, los pokrzyżował nasze plany - Edward Dąbrowski zmarł nagle 20 września 2007 roku. Publikacja z księgi jubileuszowej stała się księgą pamiątkową. Edward Dąbrowski do końca nie wiedział - a przynajmniej nie dawał tego po sobie poznać - że wielu archeologów, jego przyjaciół i znajomych, z wielką chęcią i radością weźmie udział w tym projekcie. W tajemnicy przed Nim udało się utrzymać korespondencję z żoną - Panią Haliną Dąbrowską oraz z Panią Aliną Łosińską, które włożyły wielki trud w zestawienie bibliografii i katalogu stanowisk archeologicznych, które badał Edward Dąbrowski. Alina Łosińska jest również pomysłodawczynią tytułu księgi: ad Oderam fluvium. Tytuł to cytat z kroniki Thietmara: "Owóż, te tak różne i pod różnym przewodnictwem kroczące oddziały dotarły wnet do Odry i rozbiły namioty nad krętą rzeką, zwaną po słowiańsku Bóbr, po łacinie zaś Castor" (Thietmar, ks. VI). To właśnie Thietmar, relacjonujący wydarzenia z 1005 roku, po raz pierwszy wymienia Krosno Odrzańskie i opisuje system umocnień wokół krośnieńskiego grodziska. Okolice Krosna Odrzańskiego to obszar szczególnie ważny w dorobku badawczym Edwarda Dąbrowskiego, teren przez niego eksplorowany w archeologicznych poszukiwaniach, z zapałem badany przez wiele lat.

Zakres tematyczny artykułów składających się na niniejszą publikację jest bardzo szeroki. Znajdziemy tu kilka prac bardzo osobistych, wspomnieniowych. Większość to jednak artykuły o szeroko pojętej tematyce archeologicznej, obejmujące tematycznie okres od przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu aż po okres nowożytny. Przeważają prace poświęcone wczesnemu średniowieczu, ceramice i osadnictwu - epoce, którą Edward Dąbrowski tak ukochał i której poświęcił całe swoje zawodowe życie, wnosząc do archeologii wczesnego średniowiecza Ziemi Lubuskiej wiele istotnych odkryć (ze Wstępu, Bartłomiej Gruszka).

 

Spis treści:
Wstęp - Publikacje Edwarda Dąbrowskiego za lata 1947-2007
Alina Łosińska - Księgę ziemi należy całym sercem czytać!, czyli o dorobku badawczym śp. Edwarda Dąbrowskiego
Adam Ruszczyński - Wspomnienie
Bartłomiej Gruszka - Wspomnienie
Andrzej Marcinkian - Edek
Grzegorz Domański - Burgward niemczański
Zofia i Stanisław Kurnatowscy - Międzyrzecz - gród na skrzyżowaniu szlaków na zachodniej rubieży Wielkopolski
Lech Leciejewicz - Wykopaliska w Ujściu z perspektywy półwiecza
Jerzy Lodowski - Grodzisko wczesnośredniowieczne w miejscowości Bystre koło Oleśnicy
Kinga Zamelska-Monczak - Początki ośrodka grodowego w Santoku w świetle nowszych ustaleń archeologicznych
Tadeusz Poklewski-Koziełł - Od wału skrzyniowego do ceglanego muru obronnego. O trwałości niektórych tradycji w wielkopolskim budownictwie obronnym w ciągu średniowiecza
Teresa Łaszczewska - Osadnictwo z okresu wpływów rzymskich w Monicach-Sieradzu, województwo łódzkie
Julia Orlicka-Jasnoch - Groby kultury przeworskiej na cmentarzysku kurhanowym kultury łużyckiej w Różanówce, stanowisko 2, powiat nowosolski
Wojciech Śmigielski - Badania na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Międzyrzeczu Wlkp. w 1956 roku
Andrzej Michałowski - Dwunawowy dom ze stanowiska 1 w Szymanowicach (Szymkowie), gmina Krotoszyce, powiat legnicki, województwo dolnośląskie
Ewa Pawlak, Paweł Pawlak - Pradziejowe i wczesnośredniowieczne pozostałości osadnictwa na stanowisku 24 w Brońsku, gmina Śmigiel
Teresa Krysztofiak - Początki osady przygrodowej w Gieczu (stan. 3) w świetle materiałów archeologicznych
Jarosław Lewczuk - Osadnictwo kultury sukowskiej w rejonie miejscowości Przewóz, gmina Bojadła, powiat zielonogórski
Mirosław Ciesielski - Przyczynek do badań nad wczesnośredniowiecznymi tak zwanymi owalnymi obiektami nieckowatymi
Piotr Wawrzyniak, Hubert Augustyniak, Aleksandra Nowicka - Z najstarszych dziejów Świebodzina. Wstępne wyniki badań archeologicznych przy ul. Jana Kilińskiego nr 3
Agnieszka Indycka - Nowe materiały do osadnictwa wczesnośredniowiecznego na ziemi międzyrzeckiej - Lutol Suchy, stanowisko 13, gmina Trzciel w województwie lubuskim
Piotr Dziedzic - Ceramika naczyniowa najstarszego horyzontu podgrodzia w Krośnie Odrzańskim
Andrzej Janowski, Dariusz Poliński - Naczynia ceramiczne z nawarstwień przegrodowych w Pniu. Przyczynek do problematyki początków osadnictwa wczesnośredniowiecznego w zachodniej części ziemi chełmińskiej
Bartłomiej Gruszka - Wczesnośredniowieczne talerze gliniane za stanowiska 1 w Zawadzie, powiat zielonogórski
Andrzej Sikorski - Odciski zszywanej tkaniny na wczesnośredniowiecznym dnie naczynia z Lutola Suchego pod Międzyrzeczem 
Mirosław Kałagow - Fragment kamionkowej maselniczki pochodzący z badań na Wyspie Spichrzy w Gdańsku
Sławomir Kałagate - Fragmenty naczyń kamionkowych pochodzących z badań stanowiska Luboszów 2, gmina Osiecznica, województwo dolnośląskie (s. 387-397)
Paweł Stachowiak - Pszczewskie piece hutnicze z okresu wpływów rzymskich
Andrzej Krzyszowski - Ostroga z osady z VII-VIII wieku w Niepruszewie, gmina Buk w województwie wielkopolskim
Władysław Łosiński - Misy żelazne typu śląskiego z wczesnośredniowiecznego Szczecina
Marlena Magda-Nawrocka - Półkosek odkryty w konstrukcji halowej w Zbąszyniu, województwo wielkopolskie
Piotr N. Kotowicz - Nie tylko żeleźca. Uwagi na temat rzadziej postrzeganych elementów średniowiecznych toporów
Lech Marek, Arkadiusz Michalak - Głowica kordu z wieży rycerskiej w Witkowie
Tomasz Struk - Średniowieczne monety Krosna Odrzańskiego
Tadeusz Szczurek - Pojedyncze znaleziska monetarne z Trzebowa i Ośna Lubuskiego czyli okruchy do obiegu pieniężnego na Ziemi Lubuskiej w XIV wieku oraz refleksje nad początkiem "wiecznego" feniga w Marchii Brandenburskiej
Ewa Przechrzta - Znalezisko krzemiennego noża sierpowatego w miejscowości Bukwica, powiat żagański
Artur Sobucki - Ciężarki płasko-kuliste z Wielkopolski na tle podobnych znalezisk z Europy Środkowej
Anna Bogumiła Kowalska - Dom szewca czy szewc w domu?
Łukasz Gil - Fajki gliniane ze Świebodzina
Tadeusz Malinowski - Zielonogórskie spotkania archeologiczne
Adriana Ciesielska - Narratywistyczna filozofia historii wobec tradycyjnego odczytania źródeł pisanych
Marek Nowacki - Bytnica czy Bytom? O pewnym epizodzie wojny sukcesyjnej głogowskiej z 1477 roku
Armin Volkmann - Neue Perspektiven im unteren Oder- und Warthegebiet. Teil 2: Luftbild- und Geoarchäologie als neue Kulturlandschaftsanalyse zum Schutz der Bodendenkmale
Sławomir Górka, Sylwia Groblica- Die Rekonstruktion von Schuhwerk aus der Bronze- und Eisenzeit in Mitteleuropa

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie