Archaeologica Hereditas 1

Archaeologica Hereditas 1

Archaeologica Hereditas

Prace Instytutu Archeologii UKSW. Tom 1

Zapobiegawcza konserwacja środowiska. Tom 1

Redakcja: Zbigniew Kobyliński, Jacek Wysocki

Warszawa-Zielona Góra 2012

 

Format: A4

Okładka: miękka

Stron: 222

ISBN 978-83-932546-5-1

Więcej szczegółów


65,00 zł

AH 1

6 dostępnych

Konserwacja zapobiegawcza środowiska. Tom 1

red. Zbigniew Kobyliński i Jacek WysockiW roku 2000 roku, w czasie międzynarodowych konferencji poświęconych ochronie dziedzictwa kulturowego, które odbyły się w Vantaa w Finlandii oraz w Krakowie, Profesor Andrzej Tomaszewski przedstawił ideę kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz ochrony przyrodniczego i kulturowego środowiska człowieka, którą określił mianem konserwacji zapobiegawczej środowiska. Ta idea, będąca podsumowaniem zarówno długoletnich teoretycznych przemyśleń, jak i ogromnego konserwatorskiego doświadczenia praktycznego Profesora, stała się inspiracją dla przedstawionych w niniejszej książce studiów, przygotowanych przez Jego uczniów i współpracowników w pierwszą rocznicę przedwczesnej śmierci Profesora i poświęconą Jego pamięci.

 

Spis treści

 

*

Andrzej Tomaszewski – Konserwacja zapobiegawcza środowiska

*

Teoria

Dorota Kielak – Konserwacja zapobiegawcza środowiska – horyzonty badawcze

Zbigniew Kobyliński – Andrzeja Tomaszewskiego koncepcja konserwacji zapobiegawczej środowiska

Bogumiła Rouba – Konserwacja zapobiegawcza jako element strategii ochrony dziedzictwa

Piotr Molski – Współczesne tendencje w ochronie zabytków architektury a konserwacja zapobiegawcza

Marcin Gawlicki – Konserwacja zapobiegawcza środowiska w obowiązującym systemie ochrony zabytków

Dorota Folga Januszewska – Zapobiegawcza konserwacja czasu, czyli o muzeach

Krystyna Gutowska – Filozoficzne założenia koncepcji konserwacji zapobiegawczej środowiska

Bogusław Szmygin – Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa

 

Praktyka

Jacek Wysocki – Ochrona panoram miast planami zagospodarowania przestrzennego - konserwacja zachowawcza w skali urbanistycznej

Piotr Szpanowski – Wilanowskie założenie krajobrazowe: problemy konserwacji zapobiegawczej

Ewa Święcka – Obiekt zabytkowy w środowisku społecznym. Nowy aspekt konserwacji zapobiegawczej

Marek Skłodowski – Monumentenwacht – efekty praktycznego wdrożenia zasad konserwacji zapobiegawczej

Olga Bazenova – Restauracja zamku w Nieświeżu na Białorusi

Janusz Budziszewski i Jacek Wysocki – Nowe możliwości detekcji materialnych śladów historii terenów leśnych – lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR)

Ireneusz Płuska i Krystyn Kozieł – Problematyka konserwatorska ziemnych warstw kulturowych na przykładzie wykopalisk archeologicznych w podziemiach Rynku Krakowskiego

Ewa Charowska – Walory ochronne, wystawiennicze oraz estetyka kompozycji architektonicznej kompleksu muzealno-ochronnego ruin łaźni rzymskich miasta Colonia Ulpia Traiana w Parku Archeologicznym w Xanten, Niemcy

Sebastian Wróblewski i Paweł Wróblewski – Góra Grodowa w Tumlinie – konserwacja i zagospodarowanie wieloaspektowego krajobrazu kulturowego

Marcin Górski – Wyspa Giżycka na Mazurach – idea zintegrowanej ochrony środowiska kulturowo-przyrodniczego w teorii i praktyce

Agnieszka Pawlak – Nowa rola konserwatora dzieł sztuki w zmieniającym się muzeum (na przykładzie strategii ochrony zbiorów wypracowywanej w Muzeum Pałac w Wilanowie)

Eryk Bunsch i Robert Sitnik – Zastosowanie technologii precyzyjnego skanu 3D w prewencyjnej konserwacji dzieł sztuki. Najnowsze możliwości rejestracji procesów starzeniowych

Władysław Zalewski – Problemy konserwatorskie największego odkrycia Profesora Andrzeja Tomaszewskiego – romańskiej, rytowanej posadzki w Kolegiacie Wiślickiej

Małgorzata Pronobis-Gajdzis – Konserwacja zapobiegawcza zabytkowych księgozbiorów na przykładzie kolekcji książek zgromadzonych w klasztorze Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Świętej Annie

Noty o autorachKoszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie