Archaeologica Hereditras 14

Archaeologica Hereditras 14

Archaeologica Hereditas

Prace Instytutu Archeologii UKSW. Tom 14

Znaleziska archeologiczne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania

Redakcja: Katarzyna Zdeb

Warszawa – Zielona Góra - Głogów - Legionowo 2018

 

Format: A4

Okładka: miękka

Stron: 216      Więcej szczegółów


30,00 zł

AH 14

18 dostępnych

Przekazujemy czytelnikom kolejny – 14 tom serii „Archaeologica Hereditas”, tym razem poświęcony masowym znaleziskom archeologicznym i problemom ich inwentaryzacji, konserwacji zapobiegawczej i długoterminowego przechowywania.

Inspiracją do przygotowania stały się dyskusje mające miejsce w czasie konferencji Problemy przechowywania zabytków archeologicznych na Mazowszu, zorganizowanej w 2017 roku przez trzy instytucje: Instytut Archeologii UKSW, Państwowe Muzeum Archeologiczne oraz Muzeum Historyczne w Legionowie.

 

„Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów dotyczących jednego z głównych problemów organizacyjnych dotykających współczesną archeologię w Polsce, a mianowicie kwestii przechowywania ruchomych zabytków archeologicznych, pochodzących z wykopalisk i poszukiwań powierzchniowych. Te dostarczające zazwyczaj wiele satysfakcji badaczowi i potencjalnie zawierające wiele ważnych i unikatowych informacji o przeszłości znaleziska muszą być nie tylko poddane doraźnym zabiegom konserwatorskim i dokumentacji oraz opracowane naukowo, ale także następnie długoterminowo przechowywane we właściwych warunkach. Tym samym, w momencie zakończenia wykopalisk archeologicznych, kiedy kończą się problemy finansującego badania inwestora, zaczynają się z kolei bardzo poważne problemy archeologów, urzędników odpowiedzialnych za ochronę zabytków i muzealników.

(…) Zbiór przedstawionych powyżej artykułów stanowi w naszym przekonaniu ważny, choć niejednolity głos środowisk muzealników i archeologów w kwestii długoterminowego przechowywania masowych zabytków archeologicznych. W wydanie książki zaangażowane były cztery instytucje: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, Muzeum Historyczne w Legionowie oraz Fundacja Archeologiczna z Zielonej Góry”

 

„Wprowadzenie” – Katarzyna Zdeb i Zbigniew Kobyliński

 

Spis treści:
Katarzyna Zdeb i Zbigniew Kobyliński – Masowe znaleziska archeologiczne: problemy inwentaryzacji, konserwacji zapobiegawczej i długoterminowego przechowywania – wprowadzenie

POCZĄTKI PUBLICZNYCH KOLEKCJI ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH
Zbigniew Kobyliński – Przechowywanie znalezisk archeologicznych: kolekcje prywatne a zbiory publiczne w kręgu cywilizacji europejskiej
Wojciech Borkowski – Najstarsze kolekcje w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie


AKTUALNE PROBLEMY PRZECHOWYWANIA ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH – DIAGNOZA
Agnieszka Olech – Przechowywanie zabytków archeologicznych w województwie mazowieckim – wyniki badania ankietowego
Jacek Wysocki – Problem przechowywania i zarządzania zasobami zabytkowymi z Archeologicznego Zdjęcia Polski
Wawrzyniec Orliński – Polityka Muzeum Historycznego w Legionowie w zakresie przyjmowania zabytków archeologicznych – próba diagnozy problemów związanych z przechowywaniem zabytków archeologicznych z punktu widzenia muzealnika
Zbigniew Polak – Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z perspektywy Muzeum Warszawy
Andrzej Jankowski, Wawrzyniec Orliński i Katarzyna Zdeb – Problematyka znalezisk metalowych na przykładzie materiałów pochodzących z badań archeologicznych przy ul. Wolskiej w Warszawie

DOBRE PRAKTYKI W PRZECHOWYWANIU ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
Regina Smolnik – Saksońskie Archiwum Archeologiczne – postępowanie ze znaleziskami archeologicznymi
Michał Bugaj – Magazyny archeologiczne w Polsce – kwestia przechowywania zabytków archeologicznych, czyli rzecz o stajniach Augiasza i kilka przykładów dobrych praktyk
Leszek Lenarczyk – Historia powstania oraz funkcjonowania Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych

PROBLEMY KONSERWACJI ZAPOBIEGAWCZEJ ZBIORÓW ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH
Katarzyna Zdeb – Problematyka pozyskiwania i przechowywania znalezisk archeologicznych w świetle badań archeometrycznych naczyń ceramicznych
Katarzyna BernaciakMorbum evitare quam curare facilius est – materiały do pakowania zabytków archeologicznych: kryteria wyboru, testowanie, zastosowanie w praktyce
Natalia Bartczak – Ratowanie zabytków archeologicznych pochodzących z dawnych badań konserwatorskich na przykładzie projektu realizowanego przez Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych, oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU PRZECHOWYWANIA ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH
Agnieszka Jaskanis – Wybrane problemy gromadzenia i przechowywania ruchomych zabytków archeologicznych w muzeach
Artur Mazurek – Przechowywanie zabytków archeologicznych w świetle obowiązującego w Polsce prawa – propozycje rozwiązań
Alina Jaszewska – Gdzie i w jaki sposób magazynować/archiwizować zabytki archeologiczne – próba systemowego podejścia do problemu

CYFRYZACJA DOKUMENTACJI ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH – ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW CZY POJAWIENIE SIĘ NOWYCH?
Eryk Bunsch – Problematyka tworzenia wizualnej i pomiarowej dokumentacji ruchomych zabytków archeologicznych
Weronika Kobylińska-Bunsch – O problemie percepcji cyfrowych wersji zabytków

SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRZECHOWYWANIA I PREZENTOWANIA SZCZĄTKÓW LUDZKICH
Zbigniew Kobyliński – Źródła archeologiczne czy święte kości przodków: kulturowe uwarunkowania traktowania szczątków ludzkich z wykopalisk
Łukasz Maurycy Stanaszek – Kości ludzkie – rodzące problemy znalezisko archeologów z perspektywy antropologa
Magdalena Żurek – Przypadkowe znaleziska szczątków ludzkich podczas prac archeologicznych
Emilia Jastrzębska – Zwłoki czy zabytki – ustawodawstwo vs. intuicja w kwestii archeologicznych szczątków ludzkich (z perspektywy muzealnika)

 

Noty o autorach

Informacja o wydawcach tomuKoszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie