Archaeologica Hereditas 7

Archaeologica Hereditas 7

Archaeologica Hereditas. Prace Instytutu Archeologii UKSW. Tom 7

Red. Zbigniew Kobyliński

Grodziska Warmii i Mazur 2. Nowe badania i interpretacje 

Warszawa 2016
Więcej szczegółów

AH 7


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

Tylko w internecie

 

DO ŚCIĄGNIĘCIA W FORMACIE PDF:

http://grodziska-warmia-mazury.pl/assets/pdf/tom2.pdfSpis treści:

Wprowadzenie

*

Marcin Engel i Cezary Sobczak – Grodziska jaćwieskie w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych, s. 7-26

Arkadiusz Koperkiewicz – Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy Olsztyn – Las Miejski, s. 27-47

Felix Biermann, Christofer Herrmann i Arkadiusz Koperkiewicz – Alt Wartenburg / Barczewko na Warmii. Początki miasta średniowiecznego i jego fortyfikacje, s. 49-70

Robert Klimek – Grodziska w Baranówce, gm. Frombork, w świetle mitów, źródeł pisanych i badań archiwalnych, s. 71-77

Andrzej Pydyn – Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych w jeziorach Pojezierza Iławskiego w latach 2013-2014, s. 79-92

*

Zbigniew Kobyliński - Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Pogezania i Warmia: realizacja w latach 2012-2016, s. 93-112

Maciej J. Bojanowski, Urszula Czarniecka, Arkadiusz Gąsiński, Petras Jokubauskas, Urszula Kobylińska, Zbigniew Kobyliński i Łukasz Kruszewski – Petrografia ceramiki pradziejowej i średniowiecznej z grodzisk zachodniej części ziem pruskich, s. 113-171

Joanna Kałużna-Czaplińska, Paulina Gątarek, Angelina Rosiak, Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński – Zawartość kwasów tłuszczowych w ceramice pochodzącej z pradziejowych i średniowiecznych grodzisk z zachodniej części ziem pruskich, s. 173-209

Maria Lityńska-Zając i Magdalena Moskal-del Hoyo – Wyniki badań archeobotanicznych grodzisk z zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, s. 211-230

Tomasz Stępnik – Analiza dendrologiczna prób drewna i węgli drzewnych z grodzisk zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, s. 231-246

Zbigniew Kobyliński, Jerzy Nitychoruk, Kamil Rabiega, Magdalena Rutyna, Dariusz Wach, Fabian Welc, Jacek Wysocki, Katarzyna Zeman-Wiśniewska i Magdalena Żurek – Falsyfikacja domniemanych grodzisk w powiecie iławskim i ostródzkim, s. 247-293

*

Jacek Radkowski i Jacek Wysocki – Wstęp do problematyki gródków stożkowatych z terenu średniowiecznego państwa zakonu krzyżackiego, znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, s. 295-385

 

Noty o autorach Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie