Archaeologica Hereditas 6

Archaeologica Hereditas 6

Archaeologica Hereditas. Prace Instytutu Archeologii UKSW. Tom 6

Zbigniew Kobyliński, Ewa Magdalena Charowska i Łukasz Kowalczyk

Teoria i praktyka prezentacji reliktów archeologiczno-architektonicznych

Warszawa – Zielona Góra 2016

Wydawca: Fundacja Archeologiczna, Zielona Góra – UKSW Warszawa

 

Format: A4

Okładka: miękka

Stron: 274

ISBN 978-83-940985-4-4

ISSN 2451-0521


Więcej szczegółów


60,00 zł

AH 6

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

"Jak przypomniał Bogusław Szmygin, sposoby traktowania historycznych ruin były jednym z zagadnień, które najwcześniej wzbudziły zainteresowanie tworzącego się nowoczesnego konserwatorstwa na przełomie XIX i XX wieku. Polscy konserwatorzy zabytków dyskutowali te zagadnienia już w czasie I Zjazdu Towarzystwa Opieki na Zabytkami w Warszawie w 1909 roku oraz I Zjazdu Miłośników Ojczystych Zabytków w Krakowie w 1911 roku.

(...) Archeologiczne badania wykopaliskowe, nie tylko w regionach rozwoju starożytnych cywilizacji, ale także i w naszej części świata coraz częściej przynoszą odsłonięcie ruin historycznych budowli. Te fascynujące odkrycia naukowe stwarzają jednak równocześnie szczególne problemy natury konserwatorskiej: czy można w stosunku do tych – śladowo często zachowanych – reliktów architektoniczno-archeologicznych stosować bezpośrednio zasady wypracowane dla znajdujących się w ruinie zamków czy kościołów, czy pozostawione w formie „trwałej ruiny” będą w rzeczywistości trwałe i (...) czy będą zrozumiałe i akceptowane przez dzisiejsze społeczeństwo? Czy nie wymagają one specjalnych zabiegów, które zapewnią im nie tylko zachowanie w dobrym stanie, ale także i możliwość pełnienia funkcji edukacyjnej, emocjonalnej, estetycznej i ekonomicznej? Czy możliwe i uzasadnione jest poddawanie tych reliktów rekonstrukcji bądź łączenie ich ze współczesną architekturą?

Nie roszcząc sobie pretensji do oferowania gotowych rozwiązań, książka niniejsza prezentuje przegląd problemów i praktycznych rozwiązań stosowanych w tym zakresie w Polsce i na świecie, starając się rozważyć, w jaki sposób relikty murowanej architektury, odsłaniane przez archeologów, mogą najlepiej służyć dzisiejszym i przyszłym pokoleniom".

 

Zbigniew Kobyliński, Ewa Magdalena Charowska i Łukasz Kowalczyk (z „Wprowadzenia”)

 

 

Spis treści:

 

Zbigniew Kobyliński, Ewa Magdalena Charowska i Łukasz KowalczykWprowadzenie

Zbigniew Kobyliński – Problemy konserwacji zapobiegawczej reliktów archeologiczno-architektonicznych

Ewa Magdalena Charowska – Konserwacja i prezentacja reliktów archeologicznych in situ przy zastosowaniu konstrukcji zabezpieczających: założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne

Łukasz Kowalczyk – Formy prezentacji reliktów architektury murowanej w Polsce

 

Noty o autorach

 

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie