Cmentarzysko przeworskie w Ruszkowie Pierwszym

Cmentarzysko przeworskie w Ruszkowie Pierwszym

 

Henryk Machajewski, Bartłomiej Rogalski. Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Ruszkowie Pierwszym, stan. 27, pow. kolski, woj. wielkopolskie

Format: A4

Okładka: miękka

Stron: 148

ISBN 978-83-940985-5-1

 

Zielona Góra-Gdańsk 2016

Więcej szczegółów


30,00 zł

PA 2

38 dostępnych

Publikacja wydana przez Fundację Archeologiczną z Zielonej Góry oraz Uniwersytet Gdański.

 

„Cmentarzysko w Ruszkowie Pierwszym, rozpoznane podczas ratowniczych prac archeologicznych towarzyszących budowie autostrady A-2 na terenie Wielkopolski, datowane na okres od fazy A2 młodszego okresu przedrzymskiego po fazę B2a wczesnego okresu rzymskiego, należy do nielicznej grupy nekropoli ludności „przeworskiej” w Wielkopolsce rozpoznanych niemal w całości. Stanowić może ono ważne źródło do badań nad tą społecznością w międzyrzeczu Warty, dolnej Prosny i dolnego Neru, obszaru dotychczas słabiej poznanego” (s. 69).

 

Publikacja cmentarzyska w Ruszkowie Pierwszym to drugi numer nowej serii wydawniczej – „Prace Archeologiczne”.

            Naszym zamiarem jest publikowanie materiałów, opracowań, analiz i syntez dotyczących przeszłości człowieka. Liczymy na teksty uwzględniające relacje między człowiekiem a eksploatowanym oraz przekształcanym przez niego środowiskiem naturalnym i tworzonym środowiskiem kulturowym.

            Mamy nadzieję, że wiedza i poglądy udostępnione na łamach „Prac Archeologicznych” będą impulsem do dyskusji nad zrozumieniem znaczenia i roli człowieka w danej przestrzeni i czasie.

 

Spis treści:

Wprowadzenie

I. Lokalizacja

II. Stratygrafia stanowiska

III. Katalog grobów

IV. Analiza

IV.1. Naczynia ceramiczne

IV.1.1. Metoda opracowania naczyń ceramicznych

IV.1.2. Typologia naczyń ceramicznych

IV.1.3. Mikromorfologia naczyń ceramicznych

IV.1.4. Wątki ornamentacyjne ceramiki

IV.1.5. Chronologia naczyń ceramicznych

IV.1.6. Mikromorfologia

IV.1.7. Zdobnictwo

IV.2. Elementy stroju

IV.2.1. Zapinki

IV.2.2. Elementy garnituru pasa

IV.2.3. Bransoleta żelazna

IV.2.4. Szpila

IV.3. Elementy uzbrojenia

IV.3.1. Miecze obosieczne

IV.3.2. Pochwy mieczy

IV.3.3. Groty oszczepów i toki

IV.3.4. Elementy tarczy

IV.4. Narzędzia i przedmioty codziennego użytku

IV.4.1. Noże proste

IV.4.2. Nożyki sierpikowate

IV.4.3. Szydła

IV.4.4. Skrzynka z metalowymi okuciami

IV.4.5. Przęśliki gliniane

IV.4.6. Pozostałe przedmioty z grobów

V. Obrządek pogrzebowy

VI. Chronologia

Zakończenie

Bibliografia

Artur Rewekant – Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z cmentarzyska kultury przeworskiej w Ruszkowie Pierwszym, stan. 27, pow. kolski (aneks 1)

Tomasz Stepnik – Analiza taksonomiczna węgli drzewnych z cmentarzyska ciałopalnego kultury przeworskiej w Ruszkowie Pierwszym, stan. 27, pow. kolski (aneks 2)

Summary

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie