Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2

Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2

 

Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2.

Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych

 

Zielona Góra 2016

Wydanie II uzupełnione

Format: A4

Okładka: miękka

Stron: 335

ISBN 978-83-940985-3-7

Więcej szczegółów


25,00 zł

Połupin

41 dostępnych

 

Publikacja wydania I dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 5: ochrona zabytków archeologicznych (2015)

 

Materiały zabytkowe oraz archiwalną dokumentację z badań archeologicznych grodziska w Połupinie udostępniło Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy.

Latem 1961 roku na stanowisku nr 2 w Połupinie, pow. krośnieński, woj. lubuskie, Edward Dąbrowski – odkrywca warowni – przeprowadził pierwsze badania wykopaliskowe. Od tamtej pory stanowisko to figuruje jako jedno z najstarszych w Polsce grodzisk, którego chronologia sięga VI wieku n.e. Istotne poznawczo znaleziska (w tym m.in. brązowa tarczka czy elementy uzbrojenia) nie doczekały się jednak szczegółowej publikacji źródłowej, która umożliwiłaby weryfikację poczynionych w latach 60. XX wieku ustaleń chronologicznych oraz funkcji tego niezwykle ważnego stanowiska.

Dlatego niezbędne było kompleksowe opracowanie źródeł (w ujęciu interdyscyplinarnym) i opublikowanie rezultatów badań archiwalnych. Dzięki temu stanowisko zostało wprowadzone do obiegu naukowego w polskim środowisku archeologów wczesnego średniowiecza, a jednocześnie zostały sprostowane funkcjonujące dotychczas ustalenia. Jest to istotne dlatego, że gród w Połupinie był niejednokrotnie odnośnikiem do ustaleń chronologicznych i relacji kulturowych dla wielu innych stanowisk archeologicznych z terenów Polski.

 

 

Spis treści:

 

Bartłomiej Gruszka – Wprowadzenie, s. 5

Juliusz Twardy, Jacek Forysiak – Przyrodnicze uwarunkowania lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodu w Połupinie, stan. 2, gm. Dąbie (woj. lubuskie), s. 9

Jacek Forysiak, Juliusz Twardy – Charakterystyka litologiczna utworów wypełnienia starorzecza w Połupinie i ich znaczenie paleogeograficzne, s. 23

Krystyna Milecka – Analiza palinologiczna osadów organicznych starorzecza w okolicach grodziska w Połupinie, s. 31

Bartłomiej Gruszka, Anna Łuczak – Sytuacja osadnicza w okolicach Krosna Odrzańskiego w okresie VIII-X wieku w świetle analiz GIS, s. 43

Bartłomiej Gruszka – Układ przestrzenny wczesnośredniowiecznego grodu w Połupinie, stan. 2, s. 71

Marzena Makowiecka, Daniel Makowiecki – Badania archeozoologiczne szczątków kostnych z miejscowości Połupin, stan. 2, woj. Lubuskie, s. 101

Joanna Sawicka – Paciorek „oliwkowaty” z metalową tuleją z grodziska w Połupinie, stan. 2. Analiza porównawcza, s. 109

Arkadiusz Michalak – Zabytki metalowe z badań grodziska w Połupinie, s. 119

Arkadiusz Michalak, Bartłomiej Gruszka, Andrzej Sikorski, Marcin Biborski, Piotr Gunia – Zagadka brązowej tarczki z Połupina wciąż nierozwiązana, s. 131

Bartłomiej Gruszka – Znaleziska ceramiczne z badań wczesnośredniowiecznego grodu w Połupinie, stan. 2 Analiza stylistyki, formy, techniki wykonania i chronologii, s. 143

Bartłomiej Gruszka – Próba określenia chronologii grodu w Połupinie, na podstawie wyników analizy porównawczej źródeł archeologicznych i oznaczeń wieku metodą 14C, s. 239

Andrzej Sikorski – Odciski tkanin na fragmentach naczyń z grodziska w Połupinie, stan. 2, s. 245

Piotr Gunia – Wyniki badań petrograficznych wczesnośredniowiecznych naczyń z grodziska w Połupinie, stan. 2, s. 255

Piotr Gunia – Wyniki badań geochemicznych wczesnośredniowiecznych naczyń ze stanowiska 2 w Połupinie, woj. Lubuskie, s. 309

Summary, s. 325

 

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie