Archaeologica Hereditas 5

Archaeologica Hereditas 5

Archaeologica Hereditas

Prace Instytutu Archeologii UKSW. Tom 5

Konserwacja zapobiegawcza środowiska. Tom 3. Dziedzictwo niematerialne i pamięć

Redakcja: Z. Kobyliński i J. Wysocki

Warszawa – Zielona Góra 2015

 

Format: A4

Okładka: miękka

Stron: 292

ISBN 978-83-940985-2-0

Więcej szczegółów


65,00 zł

AH5

4 dostępnych

Oddawany w ręce Czytelnika kolejny, trzeci już tom z serii Konserwacja zapobiegawcza środowiskaw ramach której dokonujemy eksploracji idei wysuniętej 15 lat temu przez Profesora Andrzeja Tomaszewskiego, poświęcony został problematyce ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i pamięci jako przekaźnika tradycji.

W tomie, przygotowanym we współpracy z Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS, zawarte są teksty napisane przez specjalistów z bardzo różnych dziedzin – filozofów, polonistów, historyków sztuki, archeologów, architektów, etnografów, konserwatorów zabytków, a także opiekunów i właścicieli obiektów zabytkowych. Pierwsza część książki poświęcona jest wspomnieniu niektórych spośród myśli i dokonań Profesora Andrzeja Tomaszewskiego, zwłaszcza tych, które odnoszą się do niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zawarliśmy w niej także poprawiony i uzupełniony wykaz publikacji Profesora oraz wspomnień pośmiertnych Jemu poświęconych. W drugiej części podejmujemy próbę namysłu nad istotą dziedzictwa niematerialnego i pamięcią zbiorową i indywidualną oraz problemami praktycznymi pojawiającymi się w kontekście zarządzania tym dziedzictwem. Prezentujemy też rozmaite przykłady konkretnych sytuacji, zarówno takich, w których dziedzictwo niematerialne zostało uratowane od zapomnienia, jak i takich, w których wskutek błędnych decyzji politycznych czy konserwatorskich nastąpiła jego utrata.

 

Spis treści:

 

Zbigniew Kobyliński – Wprowadzenie: jak zarządzać dziedzictwem niematerialnym?


Część I. Andrzej Tomaszewski i problematyka dziedzictwa niematerialnego

Ewa ŚwięckaPamięć miejsc i miejsca pamięci. O wartościach duchowych i dziedzictwie niematerialnym w pismach Andrzeja Tomaszewskiego

Maria Poksińska – Rysunek architektoniczny - imperatyw, wiedza, pasja

Ewa Łużyniecka – Pamięć o sacrum trwa w architekturze

Maria Brykowska – „Wielodyscyplinarne" badania i zadania konserwatorskie, na przykładzie prac Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem UW i PW w Wiślicy

Władysław Zalewski – Odkrycie posadzki wiślickiej i meandry praktyki konserwatorskiej. Rola Andrzeja Tomaszewskiego

Andrzej RusakTroska o dziedzictwo i edukacja: prawda przeszłości i wskazanie na przyszłość (na przykładzie konserwacji fresków jagiellońskich w katedrze sandomierskiej)

Bibliografia prac Andrzeja Tomaszewskiego

Andrzej Tomaszewski – In Memoriam

 

Część II. Dziedzictwo niematerialne – rozważania teoretyczne

Agnieszka Przybyła-Dumin – Jak zachować niematerialne? O problemach wdrażania zapisów Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Krystyna Gutowska – Kilka uwag o niematerialnych wartościach i niematerialnym sposobie istnienia dziedzictwa kulturowego

Dorota Folga-Januszewska – Starożytne początki pojęcia muzeum jako formy dziedzictwa niematerialnego

Dorota Kielak – Między pamięcią a ideą. O sposobie transponowania zabytków przeszłości w kulturze polskiej przełomu XIX i XX wieku

Magdalena Rutyna – Cmentarz jako nośnik pamięci indywidualnej i grupowej

Zbigniew Kobyliński – Archeolog jako mówca umarłych

 

Część III. Dziedzictwo niematerialne: ochrona, prezentacja, kreacja

Jacek Gutowski – Dziedzictwo kulturowe i fantazmaty

Anna Zalewska – Na styku niematerialnego i materialnego. Znaczenie, potencjał i odpowiedzialność archeologii w procesie kształtowania wiedzy oraz wrażliwości i świadomości historycznej Polaków, w odniesieniu do materialnych pozostałości po Wielkiej Wojnie

Weronika Kobylińska-Bunsch – Utrwalić to, co niematerialne: fotografia jako (s)chronienie pamięci w strategiach artystycznych XX wieku

Jarosław Chrapek i Bartłomiej Klęczar – Transatlantycka telegraficzna centrala nadawcza w Babicach. Przywracanie pamięci miejsca w świadomości mieszkańców gminy Stare Babice i m. st. Warszawy

Jacek Wysocki – Pamięć utracona i odzyskana: o inicjatywach na rzecz poznawania przedwojennych dziejów Prus

Karolina Przybysz – Umschlagplatz w przestrzeni dzisiejszej Warszawy – miejsce pamięci czy pamięć miejsca?

Agnieszka Walendzewicz – Niematerialne wartości dziedzictwa materialnego na przykładzie Centrum Handlowego Suwałki Plaza

Tadeusz Klimczak – Pożegnanie z Hutą – o fenomenie powstania, istnienia, zatracenia i o przywracaniu pamięci w przestrzeni publicznej

Artur Kostarczyk – Pamięć geometrii przestrzeni czyli o znaczeniu dziedzictwa kultury dla gospodarowania przestrzenią

Karol Piasecki – Rola krajoznawstwa w przekazie regionalnej tradycji kulturowej. Przykład Kozienic i regionu kozienickiego

Wiesława Chodkowska – Tajemnice ciesiołki – pokaz dawnych technik budowlanych i inne działania podejmowane w ramach konserwacji zapobiegawczej w Dziale Architektury Muzeum Budownictwa Ludowego –Park Etnograficzny w Olsztynku

Łukasz Sadowski – Europa w Azji. W kilku słowach o zabytkach kolonialnych w Malakka

Marek Zalewski – O problemach z ochroną dziedzictwa kulturowego i pamięcią na przykładzie rewitalizacji kompleksu klasztornego w Supraślu

Noty o autorach

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie