Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 15

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 15

 

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 15 (2014)

Wydawcy:

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu

Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej

 

Format: A4

Okładka: miękka

Stron: 304

ISBN 978-83-931388-8-3

ISSN 1734-4549

Więcej szczegółów


60,00 zł

WSA 15

37 dostępnych

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne są periodykiem naukowym, wydawanym od roku 1992 przez Oddział w Poznaniu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Jest to wydawnictwo recenzowane, ukazujące się w cyklu rocznym, od 2012 roku obecne na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

            Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne na bieżąco prezentują wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych na szeroko pojętym terenie Wielkopolski. Są to zarówno sprawozdania z badań, jak również szersze opracowania problemowe. WSA zawierają stały dział prezentujący najważniejsze wydarzenia z działalności Oddziału SNAP w Poznaniu. Łamy periodyku otwarte są także dla publikacji materiałów z konferencji naukowych.

            W obecnym – 15 tomie Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych – obok licznej grupy artykułów prezentujących najnowsze materiały i badania archeologiczne z Wielkopolski, Czytelnik znajdzie także kilka tekstów referatów wygłoszonych podczas zorganizowanej 9 i 10 maja 2013 roku w Bydgoszczy konferencji „Archeologia Autostrady. Badania archeologiczne w pasie budowy Autostrady A-1 w granicach województwa kujawsko-pomorskiego”, której to inicjatywie patronował Wojewoda Kujawsko-Pomorski, a głównym jej organizatorem był Oddział w Bydgoszczy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nasi Czytelnicy będą mieli także okazję spotkać się z dwoma bardzo ważnymi dla naszego poznańskiego środowiska archeologicznego postaciami – prof. dr hab. Dobrochny Jankowskiej i prof. dr hab. Hanny Kóčka-Krenz, których sylwetki, pragniemy przybliżyć Państwu w niniejszym tomie Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych.

 

Spis treści:

 

Od Redakcji

 

Część 1

Materiały

Krzysztof Cyrek, Beata Bielińska-Majewska – Ostatni łowcy reniferów nad dolną Wisłą

Aleksandra Rakoca, Piotr Rozbiegalski – Schyłkowopaleolityczne i wczesnomezolityczne materiały krzemienne ze stanowiska Kijewo 6, woj. wielkopolskie. Próba szczegółowej interpretacji chronologiczno-kulturowej materiałów krzemiennych na przykładzie stanowiska wielokulturowego

Dobrochna Jankowska, Marcin Bigos, Piotr Rozbiegalski – Materiały kultury ceramiki wstęgowej kłutej na stanowisku Święty Wojciech 7, gm. Międzyrzecz

Wojciech Kaczor, Marek Żółkiewski – Osadnictwo z okresu przedrzymskiego na stanowisku nr 8 w Grabkowie, gm. Kowal, woj. kujawsko-pomorskie. Zarys problematyki

Jarosław Rola – Zapinka typu A.96 z Rzadkowa, gm. Kaczory, pow. pilski

Adam Kędzierski, Dariusz Wyczółkowski – Toporki miniaturowe z badań na starym mieście w Kaliszu

Arkadiusz Michalak, Piotr N. Kotowicz – Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z okolic Bukowca w powiecie międzyrzeckim, czyli o pewnym odkryciu w archiwum w Wünsdorfie

Jacek Bojarski, Marcin Weinkauf – Wczesnośredniowieczny mezoregion osadniczy Warlubie-Płochocinek w świetle badań archeologicznych

Artur Dębski, Marcin Krzepkowski – Monety z badań archeologicznych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, przy ulicy Ks. I. Posadzego 5 (lata 2001-2004)

 

Część 2

Sprawozdania z badań terenowych

Mateusz Wawrzyniak, Piotr Wawrzyniak – Wstępne sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku nr 11 (AZP 53-26/190) w Palędziu, gm. Dopiewo, pow. poznański

Karolina Kot, Magdalena Piotrowka – Wielokulturowe stanowisko Kwiatków 11, gm. Brudzew – stan badań i aktualne znaczenie poznawcze

Andrzej Kowalczyk, Alicja Moszycka – Wyniki badań archeologicznych na osadzie ze schyłku późnego okresu wpływów rzymskich i początku okresu wędrówek ludów w Promnicach, stan. 17, pow. poznański

Daniel Żychliński – Relikty osadnictwa ludności kultury przeworskiej z okresu wędrówek ludów na stanowisku 21 w Osieczy, pow. koniński

Marcin Krzepkowski – Wyniki ratowniczych badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Wągrowcu, woj. wielkopolskie (Kaliska, stan. 7, AZP 43-30/166)

Ewa Pawlak – Relikty wczesnośredniowiecznej pracowni metalurgicznej odkrytej na stanowisku 43/44 w Gościejewie, pow. obornicki

Jakub Stępnik, Tomasz Stępnik – Cmentarz epideminczny z Promnic, gm. Czerwonak, pow. poznański

Anna Wrzesińska – Wyniki ekspertyzy antropologicznej pochówków z cmentarza epidemicznego z Promnic, gm. Czerwonak, pow. poznański

Anna Wrzesińska – Wyniki ekshumacji cmentarzyska szkieletowego z Wrześni, przy ul. Chopina/Moniuszki

Anna Wrzesińska – Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z wykopu budowlanego przy ul. Szkolnej 25 we Wrześni

 

Część 3

Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu

Jacek Wierzbicki – Jubileusz Profesor Dobrochny (Dosi) Jankowskiej

Milena Teska – Profesor Hanna Kóčka-Krenz Laureatką 14. Edycji Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego

Andrzej Michałowski – Relacja z XXV Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Łodzi

Henryk Machajewski – Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu w 2013 roku

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie