Myszęcin, stanowisko 19, woj. lubuskie

Myszęcin, stanowisko 19, woj. lubuskie

Myszęcin, stanowisko 19, woj. lubuskie. Od młodszej epoki kamienia po XX wiek

Redakcja: Ewa i Paweł Pawlakowie

Zielona Góra 2013


Format: A4

Okładka: miękka

Stron: 570

ISBN: 978-83-938557-1-1Więcej szczegółów


65,00 zł

Myszęcin

31 dostępnych

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu projektu Fundacji Archeologicznej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych (2013).

Do sprzedaży przeznaczono egzemplarze dodrukowane z środków własnych.

Celem projektu było opublikowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w latach 2005-2007 na stanowisku nr 19 w Myszęcinie, pow. świebodziński, woj. lubuskie. Badania poprzedzały budowę autostrady A-2. Przeprowadziła je Fundacja „Patrimonium” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Rozpoznano powierzchnię 970,56 ara, rejestrując 2257 obiektów archeologicznych, 49619 ułamków i całych naczyń, 11708 artefaktów krzemiennych, a ponadto: kości ludzkie, kości zwierzęce, polepę oraz zabytki kamienne, żelazne, brązowe, srebrne, ołowiane i inne.

Materiał zabytkowy związany jest z osadnictwem ludności kultury hamburskiej (materiały będą publikowane w osobnym opracowaniu), kultury pucharów lejkowatych, kultury łużyckiej i pomorskiej, osadnictwo związane z młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich, cmentarzysko ciałopalne i osadę z okresu wczesnego średniowiecza, cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnego średniowiecza, osadnictwo z okresu późnego średniowiecza i nowożytności oraz relikty funkcjonującego tu niemieckiego obozu pracy w latach 40. XX wieku, w czasach II wojny światowej.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. prof. PAN Michała Kary:

„Rozpoznane stanowisko archeologiczne zasługuje na publikację w formie monografii naukowej ze względu na wyjątkowe walory poznawcze, istotne nie tylko dla nauk historycznych, lecz również dla dyscyplin z nimi współpracujących. (...) Na uwagę zasługuje wielokulturowy charakter stanowiska oraz stwierdzona tam tradycja miejsc sepulkralnych utrzymująca się w okresie średniowiecza, o wyraźnych konotacjach symbolicznych, przy czym starsze z odkrytych cmentarzysk – ciałopalne, typu Alt Käbelich – ujawniło unikatowe w skali Europy pochówki „łodziowe”. Do ważnych odkryć należy zaliczyć też stwierdzone na stanowisku relikty niemieckiego obozu pracy niewolniczej „Bratz” z czasów II wojny światowej... Należy przypuszczać, iż niektóre z proponowanych ustaleń wywołają polemikę naukową.” 

 

Spis treści:

Ewa Pawlak, Paweł Pawlak – Stanowisko nr 19 w Myszęcinie, gm. Szczaniec, woj. lubuskie

Iwona Hildebrandt-Radke – Cechy litologiczne i główne fazy depozycji osadów na stanowisku archeologicznym Myszęcin 19, gm. Szczaniec

Andrzej KrzyszowskiOsadnictwo neolityczne na stanowisku 19 w Myszęcinie

Iga Fabiszak, Michał Sip – Osada ludności kultury łużyckiej w Myszęcinie, stan. 19

Iga Fabiszak, Michał Sip – Osada ludności kultury pomorskiej w Myszęcinie, stan. 19

Tomasz Skorupka – Elementy osadnictwa kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i wpływów rzymskich oraz grób kultury wielbarskiej w Myszęcinie, stan. 19

Paweł Pawlak – Cmentarzysko ciałopalne i osada ze starszego stadium wczesnego średniowiecza w Myszęcinie

Paweł Pawlak – Relikty osadnictwa z młodszych faz wczesnego średniowieczna na stanowisku 19 w Myszęcinie

Marcin Krzepkowski Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Myszęcinie, stan. 19

Arkadiusz Tabaka – Relikty osadnictwa późnośredniowiecznego na stanowisku 19 w Myszęcinie

Arkadiusz Tabaka Relikty osadnictwa nowożytnego na stanowisku 19 w Myszęcinie

Marcin Krzepkowski – Obiekty z okresu II wojny światowej związane z budową autostrady i funkcjonowaniem niemieckiego obozu pracy Bratz

Iga Fabiszak, Michał Sip Myszęcin, stan. 19 – obiekty niedatowane

Artur Rewekant – Aneks nr 1. Wyniki badań antropologicznych szczątków ludzkich z wczesnośredniowiecznego, ciałopalnego cmentarzyska w Myszęcinie, stan. 19

Artur Rewekant – Aneks nr 2. Wyniki badań antropologicznych szczątków ludzkich z wczesnośredniowiecznego, szkieletowego cmentarzyska w Myszęcinie, stan. 19

Artur Rewekant – Aneks nr 3. Wyniki badań antropologicznych grobu szkieletowego odkrytego w rejonie pozostałości niemieckiego obozu pracy Bartz

Marta Osypińska – Aneks nr 4. Analiza archeozoologiczna szczątków zwierzęcych z wielokulturowego stanowiska nr 19 w Myszęcinie

Joanna Abramów – Aneks nr 5. Wyniki analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska Myszęcin stan. nr 19

Tomasz Stępnik – Aneks nr 6. Skład taksonomiczny prób węgli drzewnych ze stanowiska 19 w Myszęcinie

Piotr Gunia – Aneks nr 7. Wyniki badań petrograficznych wczesnośredniowiecznej ceramiki ze stanowiska 19 w Myszęcinie

Maciej Jórdeczka – Aneks nr 8. Analiza znalezisk przedmiotów kamiennych ze stanowiska 19 w Myszęcinie

Podsumowanie

Myszęcin, site 19, voivodeship Lubuskie. For the younger Stone Age for the 20th century. Summary

Adresy autorówKoszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie