Archeologia Środkowego Nadodrza, tom XI

Archeologia Środkowego Nadodrza, tom XI

Archeologia Środkowego Nadodrza, tom XI

Wydawcy: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

w Zielonej Górze z/s w Świdnicy

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski

Zielona Góra 2014

ISSN: 1898-56-53Więcej szczegółów


50,00 zł

AŚN XI

11 dostępnych

Wydanie publikacji dofinansowane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.Czasopismo ukazuje się od 1998 roku.

Pierwotną wersją każdego tomu jest wersja papierowa.Spis treści:

 

Studia i materiały

 

Krzysztof Socha, Julianna Sójkowska-Socha – Od birytualnego cmentarzyska ludności kultury mogiłowej po osadę średniowieczną. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych wielokulturowego stanowiska nr 20 w Górzycy, pow. słubicki, s. 7-52

 

Grzegorz Domański – Ceramika grupy gubińskiej, s. 53-107

 

Małgorzata Pytlak, Paulina Pytlak – Średniowieczna karczma w Strzelcach Krajeńskich. Materiały z badań archeologicznych, s. 109-147

 

Tadeusz Szczurek – Różnice w obiegu monetarnym na terenie Nowej Marchii i Ziemi Torzymskiej w późnym średniowieczu, s. 149-179

 

 

Sprawozdania i komunikaty

 

Julia Orlicka-Jasnoch – Brązowa siekierka ze skrzydełkami z okolic Lubrzy, s. 183-186

 

Agnieszka Indycka – Pierścionek brązowy z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Międzyrzeczu, stan. 2, s. 187-190

 

Paweł Stachowiak, Anna Sabaka-Stachowiak – Zapinka AV128 odkryta w Pałcku, pow. zielonogórski, s. 191-194

 

Piotr Pudło – What do we really know about the sword from Nowa Wioska in Świebodzin district?, s. 195-201   

 

Paweł Stachowiak, Sławek Kałagate – Średniowieczna smolarnia odkryta na stanowisku Brzezie 4 (AZP 59-14/28), pow. zielonogórski, woj. lubuskie, s. 203-214Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie