Archaeologica Hereditas 3

Archaeologica Hereditas 3

Archaeologica Hereditas. Prace Instytutu Archeologii UKSW. Tom 3

Zapobiegawcza konserwacja środowiska. Tom 2. Krajobraz kulturowy

Redakcja: Jacek Wysocki

Warszawa – Zielona Góra 2014

 

Format: A4

Okładka: miękka

Stron: 185

ISBN 978-83-932546-7-3Więcej szczegółów


55,00 zł

AH 3

24 dostępnych

Kontynuując problematykę związaną z zapobiegawczą konserwacją środowiska oddajemy w ręce Czytelników kolejną publikację będącą zbiorem przemyśleń i spostrzeżeń specjalistów z różnych dyscyplin, zajmujących się dziedzictwem kulturowym. Tym razem prezentujemy szerokie spektrum zagadnień związanych z krajobrazem kulturowym.

W większości prezentowanych tekstów pojawiają się postulaty o konieczności podejmowania wysiłków mających na celu integrację na zasadzie równoprawności działań wszystkich dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką krajobrazową, wynikającej z nich konieczności głębokich zmian prawnych, a także konieczności podejmowania szerokich działań edukacyjnych społeczeństwa. Działania te miałyby na celu poprawę stanu rozpoznania, opracowania i ochrony krajobrazowej przestrzeni naszego kraju, a także budowania mechanizmów właściwego zarządzania ewolucją krajobrazów Polski.

Pozostaje nam mieć nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do podjęcia działań wynikających ze zobowiązania się przez nasz kraj do wdrożenia idei Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

 

Spis treści:

Wprowadzenie

Ewa Święcka – Andrzej Tomaszewski o krajobrazie kulturowym

Zbigniew Kobyliński – Krajobraz jako pamięć

Ludomir R. Łoźny – Konceptualizacje polisemicznego krajobrazu kulturowego

Krystyna Gutowska – Konserwacja zapobiegawcza środowiska wobec krajobrazów brzydkich i niezrozumiałych – problemy społecznej akceptacji

Lidia Klupsz – Problematyka konserwacji krajobrazu realizowana w Polsce w ramach V Krajowego Programu MKiS pt. „Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego”

Paweł Wróblewski – Krajobrazowe obiekty archeologiczne między Nidą a Nidzicą

Ewa M. Charowska – Parki i skanseny archeologiczne jako forma ochrony i prezentacji reliktów w kontekście środowiskowym

Maria Ludwika Lewicka – Konserwatorska ochrona warownego krajobrazu typu nizinnego z ruinami zamku lub z zamkiem częściowo zachowanym

Dorota Sikora – Barokowy krajobraz Wilanowa

Katarzyna Pałubska – Rola historycznego krajobrazu fortecznego w rozwoju systemu przyrodniczego Warszawy

Adam Żywiczyński – Zabytki fortyfikacji stałych i techniki kolejowej jako element krajobrazu kulturowego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – powstanie, zmiany, zniszczenia i wtórne zagospodarowanie

Maurycy Stanaszek – Elementy krajobrazu kulturowego nadwiślańskiego Urzecza

Monika Bogdanowska – Lecą żurawie, czyli portale społecznościowe w ochronie i ratowaniu krajobrazu kulturowego

Jacek Wysocki – „Gargamelizacja” przestrzeni zabytkowej jako cecha krajobrazu kulturowego Polski w XXI wieku

Martin Gojda – Ujawniając ukryty wymiar przeszłego krajobrazu: zwiad lotniczy w rejonie wzgórza Říp, Czechy

Weronika Kobylińska-Bunsch – Zapis nieistniejącego – fotografia jako konserwacja krajobrazu kulturowego

Noty o autorachKoszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie