Obrządek pogrzebowy kultury przeworskiej i wielbarskiej

Obrządek pogrzebowy kultury przeworskiej i wielbarskiej

Daniel Żychliński. Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej i wielbarskiej w Wielkopolsce

Zielona Góra - Gniezno 2014

Format: A4

Okładka: miękka

Stron: 229

ISBN 978-83-932546-5-9Więcej szczegółów


45,00 zł

PA 1

16 dostępnych

„Praca ta jest niezwykle potrzebna, ponieważ wypełnia wielokrotnie wspominaną przez badaczy kultury przeworskiej lukę. Nie sposób przecenić znaczenia tej publikacji dla badań nad okresem przedrzymskim, wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Polsce.”

Z recenzji prof. Grzegorza Domańskiego Spis treści:

Wstęp

Rozdział I.

Dzieje i stan badań nad obrządkiem pogrzebowym kultury przeworskiej i wielbarskiej w Wielkopolsce

Rozdział II.

Cmentarzyska ludności kultury przeworskiej i wielbarskiej w Wielkopolsce

II.1. Chronologia użytkowania cmentarzysk

Kultura przworska

Kultura wielbarska

II.2. Lokalizacja i wielkość cmentarzysk

Kultura przworska

Kultura wielbarska

II.3. Organizacja wewnętrzna cmentarzysk

Kultura przworska

Kultura wielbarska

II.4. Obiekty niegrobowe związane z obrzędem pogrzebowym oraz z kultem zmarłych

Kultura przworska

Kultura wielbarska

II.5. Rodzaje cmentarzysk

Kultura przworska

Kultura wielbarska

Rozdział III. Zespoły grobowe od młodszego okresu przedrzymskiego do okresu wędrówek ludów w Wielkopolsce

III.1. Konstrukcje grobowe, rodzaje pochówków oraz skład inwentarzy grobowych w młodszym okresie przedrzymskim

Kultura przworska

III.2. Konstrukcje grobowe, rodzaje pochówków oraz skład inwentarzy grobowych we wczesnym okresie wpływów rzymskich

Kultura przworska

Kultura wielbarska

III.3. Konstrukcje grobowe, rodzaje pochówków oraz skład inwentarzy grobowych w późnym okresie wpływów rzymskich

Kultura przworska

Kultura wielbarska

III.4. Konstrukcje grobowe, rodzaje pochówków oraz skład inwentarzy grobowych w okresie wędrówek ludów

Kultura przworska

Rozdział IV. Zagadnienie wzajemnych oddziaływań obrządku pogrzebowego kultury przeworskiej i wielbarskiej w Wielkopolskce

Rozdział V. Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworksij i wielbarskiej w Wielkopolsce – od młodszego okresu przedrzymskiego do okresu wędrówek ludów

Kultura przworska

Kultura wielbarska

Zakończnie

Wykresy

Katalog cmentarzysk wykorzystanych w pracy wraz ze spisem literatury

Literatura

Summary

ZusammenfassungKoszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie