Archeologia Środkowego Nadodrza, tom X

Archeologia Środkowego Nadodrza, tom X

Archeologia Środkowego Nadodrza, tom X

Wydawcy: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

w Zielonej Górze z/s w Świdnicy

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski

Zielona Góra 2013

ISSN: 1898-56-53

 Więcej szczegółów


45,00 zł

AŚN X

21 dostępnych

Wydanie publikacji dofinansowane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.Czasopismo ukazuje się od 1998 roku.

Pierwotną wersją każdego tomu jest wersja papierowa.STUDIA I MATERIAŁY

 

Mirosław Ciesielski, Krzysztof Gorczyca

Osada ludności późnej fazy kultury ceramiki wstęgowej kłutej z elementami kultury lendzielskiej w Międzyrzeczu, stan. 11, woj. lubuskie

Krzysztof Socha, Julianna Sójkowska-Socha

Grób nr 4 z cmentarzyska ludności grupy górzyckiej kultury łużyckiej z Kostrzyna nad Odrą

Mateusz Sikora, Krzysztof Socha

Nowe znaleziska monet rzymskich z Kostrzyna nad Odrą

Małgorzata Pytlak

Naczynia ceramiczne z terenu kościoła dawnego opactwa cysterskiego w Mironicach

Paweł Banaszak, Piotr Wawrzyniak

Materiał ceramiczny z kloaki w Kożuchowie, pow. nowosolski, woj. lubuskie

Tomasz Karpiński, Jakub Wrzosek

Bitwa pod Sarbinowem (Zorndorf), pow. myśliborski, w świetle badań archeologicznych

Michał Bugaj

Problemy i koncepcje związane z ochroną, zagospodarowaniem i sposobami prezentacji kompleksu stanowisk archeologicznych w Wicinie, gm. Jasień, w świetle obowiązującej doktryny konserwatorskiej

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Zbigniew Misiuk

Bulla papieska z Kunowic, pow. słubicki. Przyczynek do interpretacji znalezisk niektórych zabytków z późnego średniowiecza i początku XVI wieku

Paweł Stachowiak

Tablica fundacyjna poświęcona Heinrichowi von Zedlitz und Schonau

Łukasz Gil

Fajki jednorodne z Kożuchowa, pow. nowosolski

Lech Marek, Arkadiusz Michalak

Fragment XVIII-wiecznej szpady odkrytej w pobliżu zespołu pałacowego w Bogaczowie, pow. zielonogórski

 

KRONIKA

Paweł Stachowiak

Tadeusz Reyman – Kriegsgefangene 1001

 

POLEMIKI

Tadeusz Malinowski

O niepopełnionym grzechu, czyli nieco uwag o funkcji tzw. kadzielnic glinianych kultury łużyckiej

 

Adresy autorówKoszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie