Archaeologica Hereditas 2

Archaeologica Hereditas 2

Archaeologica Hereditas

Prace Instytutu Archeologii UKSW. Tom 2.

Grodziska Warmii i Mazur. Tom 1.
Stan wiedzy i perspektywy badawcze

Redakcja: Zbigniew Kobyliński

Warszawa - Zielona Góra 2013

 

Format: A4
Okładka: miękka
Stron: 468

ISBN: 978-83-932546-7-5

Więcej szczegółów

AH 2


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

Tylko w internecie

DO ŚCIĄGNIĘCIA W FORMACIE PDF:

http://grodziska-warmia-mazury.pl/assets/pdf/tom1.pdf


Wprowadzenie
Bartłomiej Klęczar i Magdalena Rutyna – Stan badań grodzisk województwa warmińsko-mazurskiego
Anna Marciniak-Kajzer – Czego relikty skrywają średniowieczne „grodziska". Refleksje po badaniach nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim
Marcin Engel, Piotr Iwanicki, Grażyna Iwanowska i Cezary Sobczak – Grodziska Jaćwieży w perspektywie badań Działu Archeologii Bałtów PMA
Mariusz Wyczółkowski, Mirosława Kupryjanowicz, Ewa Smolska i Marta Szal – Kompleks osadniczy w Poganowie, pow. kętrzyński, stanowisko IV: wstępne wyniki badań interdyscyplinarnych
Kazimierz Grążawski – Z nowszych badań nad grodziskami pogranicza słowiańsko-pruskiego
Sławomir Wadyl – Badania weryfikacyjno-sondażowe grodzisk wczesnośredniowiecznych w dorzeczu górnej Drwęcy (Domkowo, Lipowiec, Ornowo-Lesiak, Morliny)
Daniel Gazda – Między grodem a zamkiem – wieloczłonowe obiekty warowne prusko-krzyżackie na południe od Zalewu Wiślanego
Daniel Gazda, Joanna Jezierska, Jacek Konik i Piotr Szlązak – Badania Archeologicznej Misji Pomezańsko-Bałtyckiej obiektów warownych w Starym Dzierzgoniu i Bogdanach w latach 2009-2012
Marek Jagodziński – Wyniki badań archeologicznych grodzisk w Myślęcinie, Kwietniewie i Weklicach
Robert Klimek – Zaginione zamki i strażnice poświadczone w źródłach z 1. połowy XIV wieku z obszaru Warmii biskupiej oraz propozycje ustalenia ich lokalizacji


Zbigniew Kobyliński – Projekt Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Pogezania i Warmia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: cele, założenia i pierwszy etap realizacji w 2012 roku
Seweryn Szczepański – Wykopaliska" w archiwach – archeologia archiwalna na przykładzie wybranych stanowisk Pojezierza Iławskiego
Jerzy Nitychoruk i Fabian Welc – Badania geologiczne grodzisk w powiecie iławskim w 2012 roku
Zbigniew Kobyliński, Dariusz Wach i Magdalena Rutyna – Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Kamionce, st. 9, gm. Iława: wstępne wyniki badań z 2012 roku (z aneksami Anny Gręzak i Elżbiety Jaskulskiej)
Zbigniew Kobyliński, Dariusz Wach, Magdalena Rutyna, Jacek Wysocki i Bartłomiej Klęczar – Grodziska plemienne(?) w Gulbiu na wyspie Bukowiec na jeziorze Jeziorak, w Urowie i Dubie w powiecie iławskim: wstępne wyniki badań z 2012 roku
Jacek Wysocki i Bartłomiej Klęczar – Strażnice krzyżackie na wyspie Wielka Żuława w Iławie, w Lasecznie Małym i Mozgowie w powiecie iławskim: wstępne wyniki badań z 2012 roku
Tomasz Herbich – Wyniki badań metodą magnetyczną wybranych stanowisk archeologicznych w rejonie Iławy w 2012 roku
Andrzej Pydyn – Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych w wybranych jeziorach pojezierza iławskiego
Mateusz Popek, Andrzej Pydyn, Rafał Solecki i Paweł Stencel – Średniowieczna przeprawa mostowa na wyspę Wielka Żuława na jeziorze Jeziorak – wstępne wyniki badań
Piotr Lasek i Jan Przypkowski – Najstarszy widok Iławy i zamku na Wielkiej Żuławie z 1620 r. w zbiorach Instytutu Sztuki PAN
Magdalena Żurek – Boreczno, stanowisko 4 (AZP 24-54 ), gm. Zalewo, woj. warmińsko-mazurskie. Analiza stratygraficzna
Krzysztof Misiewicz i Wiesław Małkowski – Badania nieinwazyjne na stanowisku 4 w Borecznie, woj. warmińsko-mazurskie w 2012 roku
Maciej Bojanowski, Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński – Wyniki badań petrograficznych ceramiki z grodzisk w Kamionce, Mozgowie i Borecznie w powiecie iławskim
Joanna Kałużna-Czaplińska, Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński – Zawartość kwasów tłuszczowych w ceramice z grodzisk w Kamionce, Mozgowie i Borecznie w powiecie iławskim

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie