Archeologia Środkowego Nadodrza, tom IX

Archeologia Środkowego Nadodrza, tom IX

Archeologia Środkowego Nadodrza, tom IX

Wydawcy: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

w Zielonej Górze z/s w Świdnicy

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski

Zielona Góra 2012

ISSN: 1898-56-53

 

 

Więcej szczegółów


40,00 zł

AŚN IX

6 dostępnych

Wydanie publikacji dofinansowane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zieloenj Górze.

 

Czasopismo ukazuje się od 1998 roku.

Pierwotną wersją każdego tomu jest wersja papierowa.

 

SPIS TREŚCI:

 

Studia i materiały


Zbigniew Kobyliński, Marcin Borowski, Janusz Budziszewski, Tomasz Herbich, Łukasz Kobyliński, Łukasz Sławik, Dariusz Wach, Jacek Wysocki, Alina Jaszewska

Kompleksowe, niedestrukcyjne rozpoznanie zasobów archeologicznych Starego Kraju w województwie lubuskim

Adam Szynkiewicz

Rekonesansowe badania georadarowe (GPR) na stanowisku nr 1c w Strumiennie, pow. krośnieński, woj. lubuskie

Julia Orlicka-Jasnoch

Inwentaryzacja wybranych cmentarzysk kurhanowych ludności kultury łużyckiej z terenu województwa lubuskiego przy pomocy lotniczego skaningu laserowego (LiDAR)

Justyna Baron, Radosław Kuźbik

Inwentaryzacja wybranych cmentarzysk kurhanowych z epoki brązu z terenu środkowego Nadodrza

Krzysztof Socha, Julianna Sójkowska-Socha

Grób z birytualnego cmentarzyska ludności kultury wielbarskiej w Górzycy, pow. słubicki, woj. lubuskie

Lubomira Tyszler

Środkowogalijska miska terra sigillata z wyobrażeniem Herkulesa z grobu ciałopalnego z cmentarzyska w Górzycy, stan. 20, pow. słubicki

Paweł Pawlak

Wczesnośredniowieczne osadnictwo na stanowisku nr 5 w Gościkowie, gm. Świebodzin

 

Sprawozdania i komunikaty

Anna Hendel

Zabytki z obszaru Mezoameryki w zbiorach Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza

Stanisław Sinkowski

Średniowieczne piecowisko odkryte na terenie Gorzowa Wlkp.

Sławomir Kałagate, Piotr Osypiński, Paweł Stachowiak

Relikty późnonowożytnego mielerza odkryte na stanowisku nr 4 w Wilkanowie, gm. Świdnica, pow. zielonogórski, woj. lubuskie

Paweł Stachowiak

Bebut – kindżał carski odkryty w Krośnie Odrzańskim

 

Kroniki

Julia Orlicka-Jasnoch

Działalność edukacyjna Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w latach 2000-2010

Alina Jaszewska

Sprawozdanie z działalności Oddziału Lubuskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich za 2011 rok

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie