Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana

Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana

Jacek Wierzbicki
Epoka Kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana.
Popularyzacja archeologii w filatelistyce
Zielona Góra 2012

Format: A4
Oprawa: miękka
Stron: 499
ISBN: 978-83-932546-3-7

Więcej szczegółów


40,00 zł

Znaki pocztowe

36 dostępnych

Książka zdobyła złoty medal w klasie literatury na Krajowej Wystawie Filatelistycznej w Chorzowie w 2012 roku!

 

Jacek Wierzbicki (ur. 1958) studia archeologiczne ukończył w 1982 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1981 roku pracownik (początkowo techniczny, aktualnie adiunkt) Instytutu Prahistorii tej uczelni. Od samego początku studiów związał się z trwającymi do 1991 roku badaniami nad neolitem w dorzeczu rzeki Łupawy (Pomorze). W 1997 roku obronił pracę doktorską Łupawski mikroregion osadniczy ludności kultury pucharów lejkowatych. Następnie brał udział w ratowniczych badaniach wykopaliskowych na trasie autostrady A-2. W latach 1999-2005 przez dwie kadencje pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Prahistorii UAM ds. studenckich.

Z zamiłowania filatelista, którego pasją jest kolekcjonowanie znaków pocztowych wiążących się tematycznie z antropogenezą i epoką kamienia w Europie. Tworzenie tego tematycznego zbioru stało się dla niego okazją do popularyzacji archeologii dzięki prowadzeniu strony internetowej www.archeofil.pl.

Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana przedstawia dzieje ludzi epoki kamienia w Europie, od momentu przybycia na kontynent pierwszych osadników aż po czasy pojawienia się znajomości obróbki brązu. Do tego celu wykorzystane zostały źródła archeologiczne opublikowane w bardzo nietypowej formie – nie w naukowych monografiach czy fachowych czasopismach, ale na znakach pocztowych, takich jak np. znaczki, kartki pocztowe i kasowniki. To skromne rozmiarami, ale jakże liczne – bo ukazujące się nieraz w wielomilionowych nakładach – miniaturowe plakaty reklamowe, niewielkie formy informacyjne. Jaki obraz archeologii one rysują? Czy przyczyniają się do popularyzacji wiedzy o epoce kamienia?

 

Wstęp

I. Różne oblicza popularyzacji archeologii

I.1. Muzea

I.2. Wystawy muzealne, ekspozycje plenerowe, festyny archeologiczne

I.3. Rocznice odkryć archeologicznych, kongresy i konferencje

I.4. Osobistości świata nauki

I.5. Komiksy i filmy

II. Dzieje tematyki archeologicznej na znakach pocztowych i formy jej manifestacji

II.1. Początki zainteresowania pradziejami człowieka

II.2. Przegląd najpopularniejszych tematów

II.2.a. Megalityzm

II.2.b. Sztuka naskalna

II.2.c. Przodkowie człowieka współczesnego w Europie

II.2.d. Plastyka figuralna

II.2.e. Ceramika

II.2.f. Osadnictwo jaskiniowe i otwarte

II.2.g. Narzędzia i ozdoby

II.3. Zróżnicowanie występowania tematyki epoki kamienia

na znakach pocztowych w czasie i przestrzeni

III. Starsza i środkowa epoka kamienia w Europie na znakach pocztowych

III.1. Paleolit dolny – początki zasiedlenia Europy

III.1.a. Pierwsi ludzie na terenie Europy – przemysły otoczakowe

III.1.b. Druga migracja do Europy – kultury z tradycją pięściakową

III.2. Paleolit środkowy – Europa neandertalczyków

II.2.a. Faza starsza – wykształcenie się neandertalczyków

III.2.b. Faza młodsza – rozwój klasycznych kultur neandertalskich

III.3. Paleolit górny – pojawienie się człowieka współczesnego

III.3.a. Faza starsza – narodziny sztuki

III.3.b. Faza środkowa – czas paleolitycznych „Wenus”

III.3.c. Faza późna – apogeum sztuki jaskiniowej

III.4. Paleolit późny

III.5. Mezolit

IV. Młodsza epoka kamienia w Europie na znakach pocztowych

IV.1. Początki neolityzacji Europy

IV.1.a. Neolit preceramiczny

IV.1.b. Wczesny neolit na Bałkanach

IV.1.c. Ludy z ceramiką impresso-cardium

IV.1.d. Sztuka lewantyńska

IV.2. Rozprzestrzenianie się neolitu bałkańskiego

IV.2.a. Krąg kultur Karanovo-Starčevo-Köros-Anazabegovo

IV.2.b. Kultura Vinča i ugrupowania bałkańskie z ceramiką malowaną

IV.2.c. Pierwsze ludy rolnicze w Europie Środkowej

IV.2.d. Eneolit Bałkanów i Nadczarnomorza

IV.3. Paraneolityczne kultury Europy Wschodniej i stepów czarnomorskich

IV.3.a. Neolit leśny wschodniej części basenu Bałtyku

IV.3.b. Kultury lasostepu i stepu

IV.4. Eneolit w Europie Środkowej

IV.4.a. Kultury michelsberska i pucharów lejkowatych

IV.4.b. Kultury ceramiki promienistej i amfor kulistych

IV.5. Eneolit zachodniej części basenu Morza Śródziemnego

IV.5.a. Późny neolit i eneolit na Półwyspie Apenińskim

IV.5.b. Krąg Chassey-Cortaillod-Lagozza i zbliżone ugrupowania alpejskie

IV.5.c. Idea megalityczna między Pirenejami a Renem IV.5.d. Wyspy Brytyjskie

IV.5.e. Megalityczne kultury Półwyspu Iberyjskiego

IV.5.f. Malta – wyspa megalitów

IV.6. Późny eneolit

IV.6.a. Koczownicze ludy Europy Zachodniej i Środkowej

IV.6.b. Bałkany i Cypr u progu cywilizacji epoki brązu

V. Próba oceny popularyzacji archeologii epoki kamienia w Europie

za pośrednictwem znaków pocztowych

Literatura

Summary

Katalogi

Tablice

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie