Z najdawniejszych dziejów

Z najdawniejszych dziejów

Z najdawniejszych dziejów.

Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej

Redakcja: Alina Jaszewska

Zielona Góra 2011


Format: A4

Oprawa: miękka

Stron:492

ISBN: 978-83-932546-4-4

Więcej szczegółów


55,00 zł

Księga Domańskiego

36 dostępnych

 

Profesor Grzegorz Domański

Publikacje Profesora Grzegorza Domańskiego

 

ARCHIWALIA


Christoff  Krauskopf, Franz SchopperWspólna sprawa – Gemeinsamkeiten. Archäologie und Bodendenkmalpflege an der Oder

Tadeusz MalinowskiCztery naczynia gliniane kultury pomorskiej z Wielkopolski

 Marlena Magda-Nawrocka, Julia Orlicka-JasnochŁużyckie „pyksis” z kolekcji gubińskiej 

Louis Daniel Nebelsick, Zbigniew Kobyliński„Skarb z Vettersfelde” czyli skarb z Kozowa: śledztwo archiwalne 

Andrzej KokowskiW sprawie cmentarzyska z kręgami kamiennymi w Krępsku w powiecie człuchowskim 

Marcin BohrArchiwalne stanowiska z okresu wpływów rzymskich z obszaru Ziemi Lubuskiej 

Eike Gringmuth-DallmerWürdigungen und Nachrufe – anders gelesen

 

MATERIAŁY


Krzysztof Kwiatkowski, Mirosław MasojćPóźnoplejstoceńskie grupy ludzkie kultury Federmesser w Obniżeniu Nowosolskim

Jacek WierzbickiFragmenty naczyń kultury ceramiki wstęgowej kłutej i grupy jordanowskiej ze stanowiska nr 35 w Dzierznicy w środkowej Wielkopolsce 

Anna Wrzesińska, Jacek WrzesińskiDwa pradziejowe pochówki osobników pochowanych w pozycji embrionalnej  

Łukasz Gil, Marcin KrzepkowskiPrzejaw kultu czy schowek gospodarczy? Gromadne znalezisko naczyń z osady ludności kultury łużyckiej w Bytkowie, gm. Rokietnica, stanowisko nr 1

Mirosław Fudziński, Piotr FudzińskiZnalezisko zdobionej pokrywy czapkowatej w grobie szkieletowym z okresu rzymskiego w Ulkowych, gm. Pruszcz Gdański

Andrzej KrzyszowskiStarożytne studnie ze Sługocinka, stan. 13  

Mirosław CiesielskiGrób ludności kultury przeworskiej z elementami celtyckimi ze Stawek, gm. Dobra

Milena TeskaCeltycka bransoleta z Pojezierza Iławskiego   

Błażej MuzolfCeltycka zapinka w Polsce środkowej 

Piotr Wolanin, Alina Jaszewska, Anna Leciejewska, Henryk MachajewskiGrzebykowe narzędzie kościane do zdobienia powierzchni naczyń z późnego okresu przedrzymskiego ze stanowiska nr 10 w Świętem, gm. Stargard Szczeciński   

Anna StrobinGrób wojownika kultury oksywskiej odkryty na stanowisku nr 13 w Wyczechowie, gm. Somonino, pow. kartuski

Iwona TeulAnaliza antropologiczna szczątków kostnych z grobu ciałopalnego kultury oksywskiej w Wyczechowie, pow. kartuski

Anna Lipkowska-MatulaPochówki z zapinkami A IV z obszaru Wielkopolski w kontekście obrządku pogrzebowego ludności kultury przeworskiej i wielbarskiej we wczesnym okresie rzymskim 

Krzysztof Socha, Julianna Sójkowska-SochaUzbrojenie społeczności grupy lubuskiej z cmentarzyska w Górzycy, pow. słubicki 

Stanisław Sinkowski, Jarosław TeskeCmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Kłodawie, pow. gorzowski 

Henryk Machajewski, Lubomira TyszlerZnalezisko terra sigillata Comitialisa V z Rheinzabern z osady w Izdebnie Kościelnym, stan. 1, pow. grodziski, woj. mazowieckie

Paweł StachowiakFragmenty dysz rurkowych odkryte na stanowisku Bogumiłów nr 8, pow. żarski, woj. lubuskie (AZP 69-09/58)

Daniel ŻychlińskiDługie domy z okresu wędrówek ludów odkryte na osadzie ludności kultury przeworskiej w Cieślach, pow. poznański  

Bartłomiej GruszkaPrzyczynek do problematyki produkcji dziegciu/smoły drzewnej we wczesnym średniowieczu. Glińsk, stan. 1, woj. lubuskie

Gunter WetzelEine slawische Saunagrube(?) bei Gross Breesen, Lkr. Spree-Neisse

Tomasz KurasińskiWiadro obite blachą z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski

Arkadiusz Michalak, Krzysztof SadowskiKolejny staroruski zabytek z Polski zachodniej? Pochodzenie przęślika z Radzynia w świetle badań petroarcheologicznych

Anna B. KowalskaUwagi na temat haftów na wczesnośredniowiecznym obuwiu skórzanym ze Szczecina

Olga Antowska-Gorączniak, Andrzej SikorskiAmfora z zespołu pałacowo-sakralnego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

Andrzej Janowski, Sławomir SłowińskiŚredniowieczne żarno rotacyjne w drewnianej obudowie ze szczecińskiego Podzamcza

Jarosław LewczukSondażowe badania wykopaliskowe w farze gubińskiej w 2008 roku

Kałagate SławomirSiedemnastowieczny talerz półmajolikowy ze zbiorów Pracowni Archeologicznej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

 

STUDIA

Anna Kulczycka-LeciejewiczowaO tak zwanej grupie górowskiej raz jeszcze 

Andrzej Michałowski, Daniel ŻychlińskiZapinka o konstrukcji późnolateńskiej ze schodkowatym kabłąkiem z Grodziszcza, pow. świebodziński, woj. lubuskie, stan. 12. Przyczynek do poznania rozprzestrzenienia się „zachodniogermańskich” form zapinek na obszarach współczesnej Polski

Alicja Gałęzowska, Piotr WawrzyniakKościane obrączki z okresu wpływów rzymskich z Jordanowa, pow. świebodziński i Konina, pow. loco. Przyczynek do badań nad pierścieniami kościanymi z obszaru środkowoeuropejskiego Barbaricum 

Henryk MachajewskiZe studiów nad formami osad z okresu rzymskiego w dorzeczu dolnej Odry. Przykład osady z Czarnowa, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie

Jan SchusterDługie domy na późnorzymskiej osadzie w Konarzewie koło Poznania 

Artur BłażejewskiProblem kontynuacji osadniczej i kulturowej pomiędzy okresem wędrówek ludów a wczesnym średniowieczem w południowej części Śląska

Bożena Józefów-CzerwińskaRefleksja nad badaniami uniwersalnej idei zaświatów

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie