Z otchłani wieków, R. 65

Z otchłani wieków, R. 65

Z otchłani wieków (ZOW)

Archeologia Lubuska

Rocznik 65, nr 1-4/2010

 


Format: B5

Okładka: miękka

Stron: 249

ISSN 0044-1481

Więcej szczegółów


26,00 zł

ZOW

28 dostępnych

Kolejny tom "Z otchłani wieków" ukazał się w roku, w którym środowisko archeologów lubuskich obchodziło Pięćdziesięciolecie Archeologii Lubuskiej. Cezurę tę wyznaczyliśmy datą uroczystego otwarcia - 1 maja 1960 roku - w Muzeum Okręgowym w Zielonej Górze stałej ekspozycji w nowym budynku przy ul. Niepodległości, prezentującej także zabytki z powstałego w 1959 roku Działu Archeologicznego. Obecnie jest to Muzeum Ziemi Lubuskiej, którego zbiory pozwoliły na wydzielenie trzech samodzielnych placówek w tym, w 1982 roku, Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy (MAŚN). Obchody Pięćdziesięciolecia Archeologii Lubuskiej to dobra okazja do zaprezentowania się w Polsce a zwłaszcza dobra okazja do przybliżenia archeologii społeczności województwa lubuskiego. Dlatego też postanowiliśmy wydać czasopismo o charakterze popularnonaukowym, aby mogło ono dotrzeć do jak najszerszych kręgów odbiorców, zwłaszcza do młodego pokolenia. Nie znaczy to oczywiście, że ograniczamy się jedynie do ostatnich 50 lat. Prezentujemy różnoczasowe odkrycia, od XIX wieku poczynając. Staraliśmy się uwzględnić i te najważniejsze, i te najbardziej spektakularne, najbardziej działające na wyobraźnię. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zaprezentować pełnego obrazu archeologii lubuskiej ale i nie takie było założenie tego wydawnictwa. Ma ono raczej na celu rozbudzenie ciekawości odbiorców i wzbudzenie zainteresowania archeologią. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił niespotykany w historii archeologii lubuskiej napływ zabytków. Stało się to m.in. dzięki badaniom archeologicznym prowadzonym w zabytkowych centrach lubuskich miast - każdy inwestor realizujący przedsięwzięcie jest bowiem zobowiązany do przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych, gdyż w przeciwnym wypadku substancja znajdująca się pod ziemią uległaby bezpowrotnemu zniszczeniu. Praktycznie w każdym mieście i miasteczku lubuskim były i są prowadzone badania archeologiczne.Drugim "źródłem" pozyskiwania zabytków są badania archeologiczne związane z realizacją dużych inwestycji w naszym województwie. Niewątpliwie największymi jest budowa dróg. Badania archeologiczne towarzyszyły budowie obwodnic: Lemierzyc, Gorzowa Wlkp., Żagania, Żar, Międzyrzecza, Sulechowa, Nowej Soli, Kargowej oraz północnej i południowej nitki autostrady A-18, autostrady A-2 i drogi ekspresowej S-3. Przeprowadzone tu prace badawcze mają niezwykle cenną dla nas zaletę: są wykonywane na szerokiej płaszczyźnie a w ich zakres wchodzą wszystkie stanowiska archeologiczne będące w kolizji z inwestycją. Archeolodzy mają niespotykaną dotąd możliwość przeprowadzenia badań na znacznych częściach dawnych osad i cmentarzysk, wykonania cennych analiz i ekspertyz. To wszystko powoduje, że mamy coraz większą wiedzę o przeszłych społecznościach, ich gospodarce i kulturze, strukturze społecznej oraz o warunkach, w jakich przyszło im egzystować. Ale to wszystko sprawia też, że przed archeologami jeszcze bardzo dużo pracy, którą muszą poświęcić na wykonanie analiz i syntez nagromadzonych danych.Mamy nadzieję, że niniejszy tom będzie interesującą lekturą i spotka się z Państwa przychylnością.

 

Spis treści:

Wprowadzenie

SKARBY

Alina Jaszewska - Skarb z Witaszkowa (?)
Mateusz Sikora, Piotr Wawrzyniak, Hubert Augustyniak - Znalezisko dukata króla Macieja Korwina w Kożuchowie
Piotr Wolanin - 15-krajcarowa niespodzianka archeologiczna ze Szprotawy

 

KULTURA DUCHOWA
Zbigniew Kobyliński, Louis D. Nebelsick, Dariusz Wach - Neolityczne obserwatorium astronomiczne (?) w Bodzowie na Ziemi Lubuskiej
Bartłomiej Gruszka - Stożne - bagienno-akwatyczne miejsce ofiarne z początków średniowiecza
Julia Orlicka-Jasnoch - Wielowiekowa nekropolia w Mirocinie Dolnym
Stanisław Sinkowski - Witnicka nekropolia kultury łużyckiej
Julia Orlicka-Jasnoch - Odwieczna pamięć - cmentarzysko ludności kultury łużyckiej i kultury przeworskiej w Różanówce
Piotr Wawrzyniak - Jordanowo - gocka nekropolia sprzed 2000 lat
Krzysztof Socha, Julianna Sójkowska-Socha - Górzyca. Pradziejowa nekropolia nad Odrą
Robert Piela - Szkielet wojownika z podgrodzia w Międzyrzeczu
Małgorzata Pytlak - Późnośredniowieczny cmentarz przy kościele św. Jerzego w Gorzowie Wielkopolskim
Małgorzata Pytlak - Dawne opactwo Cystersów w Mironicach

 

GOSPODARKA I ŻYCIE CODZIENNE
Paweł Stachowiak - Starożytne hutnictwo na Dolnych Łużycach
Mirosław Ciesielski - Słowiańskie chałupy z Międzyrzecza
Piotr Dziedzic - Relikty najstarszego zielonogórskiego wodociągu
Sławomir Kałagate, Anna Leciejewska - Miniaturowe naczynia szkliwione z Niedoradza

 

ARCHITEKTURA OBRONNA
Sławomir Kałagate, Julia Orlicka-Jasnoch - Gród obronny kultury łużyckiej w Wicinie
Zbigniew Kobyliński, Louis D. Nebelsick - Gród z wczesnej epoki żelaza w Starosiedlu na Ziemi Lubuskiej: mit naukowy i jego obalenie
Arkadiusz Michalak - Wieża rycerska rodziny von Warnsdorf w Witkowie
Piotr Wawrzyniak - Wieża rycerska w Dzietrzychowicach w świetle badań archeologicznych
Archeologia na Ziemi Lubuskiej - instytucje i historia badań

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie