Archeologia Środkowego Nadodrza, tom VII

Archeologia Środkowego Nadodrza, tom VII

Archeologia Środkowego Nadodrza, tom VII

Wydawcy: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski

Zielona Góra 2010

 

ISBN: 978-83-926234-8-9

 

 

Więcej szczegółów


35,00 zł

AŚN VII

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

 

Wydanie publikacji dofinansowane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.

 

Czasopismo ukazuje się od 1998 roku.Spis treści:

 

Studia i materiały

 Iga Fabiszak Osadnictwo z epoki kamienia w dorzeczu Paklicy

Stanisław Sinkowski – Groty strzał wykonane z kości i poroża z cmentarzyska kultury łużyckiej w Kamieniu Małym

Tomasz Stępnik – Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Chróstniku, stan. 1, gm. Lubin, woj. dolnośląskie

Daniel Żychliński – Osada ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Jaromierzu, pow. Wolsztyn, woj. wielkopolskie, stan. 19

Paweł StachowiakProdukcja węgla drzewnego w okresie wpływów rzymskich (na przykładzie mielerza odkrytego w Królowie na stan. 2, gm. Trzebiel, pow. żarski, woj. lubuskie, AZP 68-08/37)

Bartłomiej GruszkaWczesnośredniowieczna osada przygrodowa (podgrodzie?) w Klenicy (stan. 4), pow. zielonogórski. Opracowanie wyników badań z 1962 r.

Sławomir Kałagate, Arkadiusz MichalakBadania ratownicze na późnośredniowiecznej osadzie produkcyjnej w Przewozie, stan. 11 (AZP 71-09/11), gm. loco, woj. lubuskie

Łukasz GilFajki z badań na terenie zamku w Sulechowie

Łukasz Gil, Sławomir Kałagate, Piotr WolaninPóźnonowożytny materiał zabytkowy pozyskany w trakcie nadzoru archeologicznego w Kargowej, gm. loco, woj. lubuskie, przy ul. Pocztowej

 

Sprawozdania i komunikaty

Julia Orlicka-JasnochPopielnice twarzowe z kolekcji zabytków odzyskanych przez Komendę Powiatową Policji w Nowej Soli

Anna Leciejewska, Piotr WawrzyniakCztery figurki ceramiczne z badań archeologicznych w Kożuchowie, Sulechowie i Żaganiu oraz Jordanowie, woj. lubuskie. Przyczynek

Paweł StachowiakWstępne sprawozdanie ze ścisłego nadzoru archeologicznego prowadzonego w związku z remontem zamku w Sulechowie, woj. lubuskie

Hubert AugustyniakWyniki badań i nadzorów archeologicznych w rejonie Bramy Nowej oraz na terenie dawnej fosy w Świebodzinie, gm. loco, woj. lubuskie

Arkadiusz MichalakKaflarskie źródło do dziejów nowożytnej broni białej

 

Kronika

Marlena Magda-NawrockaPaul Kupke - archeolog, erudyta słowa i wielki miłośnik ziemi krośnieńskiej

Marlena Magda-Nawrocka, Włodzimierz RebelskiDziałalność Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w roku 2009

 

Polemiki 

Tadeusz Malinowski – Uwagi do artykułu o Ottonie Dobrindcie

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie