Ogień - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony

Ogień - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony

Ogień - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony.

Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, Zeszyt 4

Redakcja: Alina Jaszewska, Arkadiusz Michalak

Zielona Góra 2011

 

Format: A4

Okładka: miękka

Stron: 494

ISBN: 978-83-921374-7-4

Więcej szczegółów

Wyprzedaż Wyprzedaż!
35,00 zł

BAŚN 4

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

Publikacja dofinansowana przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.

 

Tom prezentuje materiały z konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski we współpracy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry oraz Archäologische Gesellschaft in Berlin und Brandenburg. Były to VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne (Garbicz, 5-6 wrzesnia 2008 roku).

Ogień – ten ujarzmiony – to fundament naszej cywilizacji. Jej rozwój rozpoczął się od momentu opanowania przez człowieka sztuki podtrzymywania ognia, a wkrótce sztuki jego rozniecania. Pierwotnie wykorzystywany jako źródło ciepła i światła, przyczynił się do rozwoju rzemiosła, ewoluującego od najprostszych rozwiązań po formy bardziej rozwinięte, wykorzystywane w wielu gałęziach gospodarki. Dzięki badaniom archeologicznym rejestrujemy materialne pozostałości aktywności ludzkiej, szczególnie tej związanej z ogniem ujarzmionym, służącym człowiekowi, ale także tym nieujarzmionym – niszczącym jego dokonania. Mamy możliwość obserwowania rozwoju dziedzin, w których wykorzystuje się ogień – od form najbardziej prymitywnych poczynając. Ta powszechność ognia w życiu człowieka była inspiracją dla wielu ciekawych wystąpień.

Rozważania o ogniu zapoczątkowały cykl konferencji o żywiołach towarzyszących rozwojowi człowieka.

 

Spis treści:

Wprowadzenie

 

Ogień w przestrzeni duchowej

Paweł JaroszOgień w obrządku pogrzebowym ludności kultury ceramiki sznurowej w dorzeczu górnej Wisły, górnego Dniestru i Cisy

Stanisław Wilk, Elżbieta Haduch, Anita Szczepanek, Ewa Koszowska, Joanna TrąbskaGroby z nadpalonymi szkieletami z cmentarzyska kultury złockiej w Książnicach, woj. świętokrzyskie

Krzysztof SochaZnaczenie ognia w megalitycznym obrządku pogrzebowym społeczności kultury pucharów lejkowatych. Próba interpretacji na wybranych przykładach

Ines Beilke-VoigtBronzezeitliche Feuerstellenreihen – Kochgruben, Totenfeuer oder Kultplätze?

Julia Orlicka-JasnochUwagi na temat roli kadzielnic w grobach ciałopalnych grupy białowickiej kultury łużyckiej

Daniel ŻychlińskiOgień w obrzędowości pogrzebowej w okresie wpływów rzymskich w Wielkopolsce

Małgorzata Karczewska, Maciej KarczewskiW ogniu stosu pogrzebowego. Źródła antropologiczne i paleobotaniczne z cmentarzyska kultury bogaczewskiej z okresu wpływów rzymskich w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich

Elżbieta JaskulskaW ogniu stosu pogrzebowego. Analiza rytuału pogrzebowego na podstawie stopnia przepalenia szczątków z cmentarzyska kultury bogaczewskiej z okresu wpływów rzymskich w Paprotkach Kolonii

Krzysztof Szostek, Anita SzczepanekRekonstrukcja diety i paleostratygrafii społecznej ludności kultury przeworskiej z Opatowa w świetle analiz chemicznych materiału odontologicznego – badania modelowe

Mirosław CiesielskiEin Scheiterhaufen oder rituelle Feuerstelle? Ein Objekt der Wielbark-Kultur von dem Gräberfeld in Jordanowo, Wojewodschaft Lubuskie

Andrzej KrzyszowskiKultfeuerstellen der römischen Kaiserzeit oder frühmittelalterliche Gräber des Typs Alt Käbelich – erste Ergebnisse der Ausgrabungen in Wilanów, Fpl. 12, Gem. Kamieniec, Woj. Wielkopolskie, in den Jahren 2006 und 2007

Adriana CiesielskaRola ognia w obrzędowości Słowian Zachodnich)

 

Ogień w przestrzeni materialnej

Joanna TrąbskaPrzepalone „ochry”: problemy identyfikacji i określenia temperatur (paleolit)

Eike Gringmuth-DallmerGezähmtes Feuer – Energiespender durch die Jahrtausende

Maciej Kaczmarek, Andrzej MichałowskiPiece garncarskie z osady ludności kultury łużyckiej w Szymanowicach, pow. legnicki, woj. dolnośląskie, stan. 1 (A4-19)

Paweł StachowiakHutnictwo żelaza na terenie polskiej części Dolnych Łużyc w okresie lateńskim oraz wpływów rzymskich – przegląd stanowisk

Rene BräunigDie Ofenanlagen und der Hausgrundriß von Gross Machnow, Lkr. Teltow-Fläming

Błażej Muzolf, Przemysław MuzolfBieniądzice, stan.5, gm. Wieluń, woj. łódzkie – największe „piecowisko” kultury przeworskiej w Polsce

Andrzej Michałowski, Artur SobuckiPiece wapiennicze z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich w Wielkopolsce

Magdalena SzymczykWstępna interpretacja funkcji palenisk z osady wielokulturowej w Parnicy, stan. 8, woj. zachodniopomorskie

Felix Biermann, Andreas Kieseler, Dominik NowakowskiOd ogniska do zniszczenia pożarem. Grodzisko w Klenicy, gm. Bojadła w świetle wyników nowych badań wykopaliskowych

Piotr Gunia, Bartłomiej GruszkaTechnologia i zaplecze surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki użytkowej ze stanowiska 4 w Klenicy w świetle badań petrograficznych

Arkadiusz MichalakOgień zaklęty w orężu. Perspektywy badań nad technologią produkcji późnośredniowiecznego uzbrojenia na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim

Czesław August, Joanna Chudziak, Piotr GuniaTemperatura wypału ceramiki budowlanej z późnośredniowiecznego Wrocławia w świetle badań fazowych

Andrzej Szpunar, Barbara SzpunarPiec do wypieku chleba z Tarnowa, woj. małopolskie

Łukasz Gil, Grzegorz JaworskiZnaleziska fajek z portretami dynastii orańskiej z powiatu lwóweckiego, woj. dolnośląskie

Piotr WolaninZespół kafli piecowych z badań archeologicznych przy ul. Św. Jadwigi w Zielonej Górze

Piotr WawrzyniakKafle piecowe z badań archeologicznych przy ulicy Kopernika w Sulechowie, pow. zielonogórski, woj. lubuskie

 Marcin Majewski – Pierwowzór graficzny dekoracji kafli piecowych z ok. 1620 r. z badań archeologicznych na Starym Mieście w Stargardzie. Komunikat

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie